Actief donorregistratie systeem


(Tekst van 2miljoenhandtekeingen.nl)De wachtlijsten voor donor organen worden, ondanks alle informatiecampagnes omtrent het huidige systeem, alleen maar langer. Volgens de stichting is het Actieve Donor Registratie (ADR) systeem de enige oplossing voor het verkorten van de wachtlijsten voor donor organen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van de 60% niet-geregistreerde Nederlanders wel bereid is om zijn of haar organen af te staan, daarom is een aanpassing van het huidige systeem noodzakelijk. Het kabinet en de Tweede Kamer hebben de invoering van het Actieve Donor Registratie (ADR) systeem in 2005 en 2008 afgewezen, ondanks dat onderzoek uitwijst dat 75% van de Nederlanders voor het Actieve Donor Registratie (ADR) systeem is, dus het wordt tijd dat de democratie gaat spreken.

De stichting stelt daarom de volgende vraag:
Wat heb je nodig om een leven te redden?
Zijn dat 60.000, 250.000 of 500.000 handtekeningen om de politiek in beweging te krijgen?
Jouw handtekening redt levens!
Wij zijn bereid door te strijden voor actieve donor registratie (ADR), al was het tot 2 miljoen.
Dus: “mag ik je handtekening”?

We hebben een politiek dossier aangelegd om aan te tonen dat de politiek er al vele jaren niet in slaagt om met een oplossing te komen voor het tekort aan donor organen. Ook zie je aan overzicht dat sommige partijen van standpunt zijn gewisseld en dat de meningen zelfs binnen de partijen verschillen.
Daarnaast willen wij middels persoonlijke verhalen, van getransplanteerden en via de blogs, de noodzaak aantonen van een ander, effectiever systeem voor orgaandonatie.
Iedereen kan immers vroeg of laat te maken krijgen met orgaandonatie.

Geef een reactie