Depressie geeft 25 procent meer sterfte bij kanker.

Een depressie kan de overlevingskansen van een kankerpatiënt in gevaar brengen. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van British Columbia in het wetenschappelijke tijdschrift Cancer. Zij pleiten ervoor dat kankerpatiënten uitvoerig gescreend worden op symptomen van een depressie.
Het onderzoek is een samenvatting van 26 afzonderlijke studies, gebaseerd op bijna 9.500 patiënten. Er blijkt uit dat het sterftecijfer 25% hoger ligt als patiënten symptomen van een depressie vertonen. Bij personen bij wie een lichte of zware depressie is vastgesteld, neemt dit cijfer zelfs toe tot 39%.
De onderzoekers waarschuwen echter voor overhaaste conclusies. De studie bewijst volgens hen niet dat depressie de dood van kankerpatiënten veroorzaakt en ook niet dat kankerpatiënten met een depressie eerder sterven, dan dat ze zouden doen zonder depressie. Maar het suggereert in hun ogen wel dat er een verband bestaat.

Geef een reactie