Miljoenennota plannen voor de zorg

Zorgverlening

Huisartsen moeten minder en goedkopere medicijnen voorschrijven

Huisartsen moeten doelmatiger medicijnen voorschrijven. Om dit te bereiken wordt in 2010 het bedrag verlaagd dat huisartsen krijgen voor elke ingeschreven patiënt. Het gaat in totaal om 60 miljoen euro. In 2011 kunnen huisartsen de gekorte inkomsten terugverdienen door doelmatig voor te schrijven.

Spoedeisende hulp bij huisartsenpost

Het kabinet gaat mensen stimuleren om met een spoedeisend, maar eenvoudig probleem naar de huisartsenpost te gaan, in plaats van naar de duurdere spoedeisende hulp van het ziekenhuis. In 2010 wordt de bekostiging van de huisartsenposten veranderd om de extra zorgtaken voor huisartsenposten te vergoeden.

Verbetering samenwerking huisarts en specialist voor chronische ziekten (ketenzorg)

In 2010 voert het kabinet een nieuwe manier van bekostigen in voor een aantal chronische ziekten: diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten. De nieuwe functionele bekostiging moet de samenwerking tussen huisarts en specialist verbeteren, zodat alle zorgverleners van een patiënt van elkaars behandeling op de hoogte zijn. De zorg sluit dan beter op elkaar aan.

Elektronisch patiëntendossier

Als de Eerste Kamer akkoord gaat met de Wet op het EPD, zijn zorgaanbieders verplicht om zich aan te sluiten en deel te nemen aan het landelijk EPD. De elektronische toegang van de patiënt tot zijn eigen EPD moet in 2010 een feit zijn.

Kwaliteit-prijsverhouding

Zorgkantoren leggen vanaf 2010 een directe relatie tussen de kwaliteit van de dienstverlening en de prijs die ze daarvoor vergoeden. Dit moet de kwaliteit van zorg verbeteren. Wat kwaliteit is, wordt bepaald door de ‘normen voor verantwoorde zorg’. Deze set met indicatoren voor goede zorg is door zorgverleners ontwikkeld en wordt in 2010 verder aangescherpt.

Veiligheid in ziekenhuizen

Ziekenhuizen registeren vanaf 2010 vermijdbare schade in het veiligheidsmanagementsysteem. In ziekenhuizen loopt sinds 2008 het programma ‘Voorkom schade, werk veilig’. De verplichte invoering van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is een van de maatregelen uit dit programma.

Innovatie
Het Zorginnovatieplatform verkent in 2010 de mogelijkheden om samen met bedrijfsleven en zorgverzekeraars de ontwikkelingen in de e-health te versnellen. E-health is zorg die ondersteund wordt door ICT. Bijvoorbeeld zorg op afstand met een internetverbinding en videocamera’s.

Personeel in de zorg

Stimulans deeltijdwerkers om meer te werken

Het kabinet gaat deeltijdwerkers in de zorg stimuleren meer uren te gaan werken. Als alle deeltijdwerknemers twee uur per week meer zouden werken, zijn er 75.000 minder mensen nodig in de zorg. Dit zou één van de oplossingen voor het personeelstekort in de zorg kunnen zijn. Er zijn subsidies voor werkgevers die meerwerk willen stimuleren.

Medisch specialisten

De kosten van vrijgevestigde medisch specialisten dreigen in 2010 met 375 miljoen het budget te overschrijden. Daarom gaat de Nederlandse Zorgautoriteit in 2010 het tarief voor ondersteunend personeel aanpassen en de normtijden voor een behandeling opnieuw vaststellen. Ook gaat het uurtarief van een behandeling omlaag.

Stagefonds: extra geld voor betere stageplaatsen

Er komen meer en betere stageplaatsen voor zorgverleners-in-opleiding. Het kabinet trekt daar in 2010 98 miljoen euro voor uit.

Zorg on Tour

Het project ‘Zorg on Tour’ wil jongeren laten zien dat werken in de zorg aantrekkelijk is. Ook zijn er projecten om lager opgeleiden en allochtonen te werven voor banen in de zorg. Het kabinet investeert in 2010 ongeveer tien miljoen euro in regionaal arbeidsmarktbeleid.

Klik hier voor de uitgeven van Volksgezondheid.

Geef een reactie