Nederlander wil wel top zorg maar niet betalen

Nederlanders vinden gezondheid een van de belangrijkste waarden in het leven. Materiële welvaart, hobby’s en vakanties vinden ze het minst belangrijk. Maar daaraan besteden ze wel het meeste geld, en aan gezondheid het minste. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De waarde van de zorg’, dat de NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Synovate.

Nederland wil topzorg
Nederlanders vinden dat goede gezondheidszorg voor iedereen hoort bij hun land en dat het bijdraagt aan de economie. Bij de ambitie om topzorg te leveren hoort meer geld, maar daar willen de meeste mensen niet zelf voor opdraaien. Wanneer men meer zou moeten betalen voor gezondheidszorg, omdat er steeds meer succesvolle behandelingen komen, ziet men dat niet als teken van economische voorspoed maar als een lastenverzwaring. Wanneer men meer geld voor vakanties te besteden heeft ziet men dat wel als teken van een gunstig economisch tij. De helft van de mensen is bereid een vakantie op te geven als ze daarmee een belangrijke behandeling kunnen betalen. Goede zorg vindt men belangrijker dan lage premies. De keuze voor een ziekenhuis wordt vooral bepaald doordat het ziekenhuis dichtbij is en dat er persoonlijke aandacht is van goed opgeleid personeel. Maar ook de reputatie speelt een belangrijke rol, en dat men snel geholpen wordt. Solidariteit is nog steeds van grote waarde, maar niet als andere mensen meer geld hebben of ongezond leven. Dan vindt zo’n 40 procent dat deze mensen meer moeten bijdragen aan de kosten.

Baten van de zorg
De NVZ heeft het onderzoek gehouden om inzicht te krijgen in de waarde die mensen de zorg toekennen en wat ze er voor over hebben. Ook wil de NVZ meer inzicht krijgen in wat de zorg de samenleving oplevert, zowel voor mensen individueel, als voor de maatschappij als geheel. Bijvoorbeeld door het feit dat ziekenhuizen voor veel werkgelegenheid zorgen, maar ook bijdragen aan korter ziekteverzuim voor patiënten die daardoor weer sneller aan het werk kunnen. Daarom werkt de NVZ nu ook aan de installatie van een leerstoel die de baten van de zorg, zowel voor de kwaliteit van leven als voor de economie, in kaart moet brengen.
(Bron:nvz-ziekenhuizen.nl)

Geef een reactie