Reactie NVZ op beleid Klink

Poliklinieken
In 2010 wil de VWS-minister € 48 miljoen besparen op polikliniekbezoeken. Dat bedrag zou een jaar later naar € 78 miljoen oplopen. Patiënten die zonder verwijsbriefje bij de polikliniek komen, moeten voortaan zelf de rekening betalen. De NVZ verbaast zich over deze plotselinge maatregel en kan zich niet voorstellen dat de minister denkt daar zulke grote bezuinigingen mee te kunnen realiseren.

Spoedeisende hulp
Ook patiënten die de spoedeisende hulp bezoeken zonder eerst langs de huisarts te gaan, worden door de minister gedupeerd: ze krijgen hun rekening niet meer vergoed. Volgens de NVZ mag de patiënt niet worden gestraft voor het feit dat voor hem onduidelijk is waar hij terechtkan. Bovendien komen ziekenhuizen in een onmogelijke situatie als ze de vele tienduizenden patiënten die zich momenteel op de spoedeisende hulp laten behandelen moeten gaan weigeren.

Branche wil duidelijkheid en ruimte
Het komende begrotingsjaar wordt een cruciaal jaar voor de branche. Ziekenhuizen zitten midden in een aantal belangrijke ingezette trajecten; die moeten nu eerst worden afgemaakt. Een aantal van deze trajecten, zoals kapitaallasten, het DBC-verbeterplan ‘DBC’s onderweg naar transparantie’, prestatiebekostiging en uitbreiding B-segment, zijn aan elkaar gekoppeld en kennen ook een grote onderlinge afhankelijkheid. Daarom is de branche er veel aan gelegen dat daarover snel duidelijkheid komt en dat de einddatum van 1 januari 2011 wordt gehaald. Er is al sprake van een tot twee jaar achterstand op het eerder ingezette pad. Dat maakt dat in de overgangssituatie een aantal vreemde mengvormen bestaat, met alle nadelen van dien.

NVZ-voorzitter Roelf de Boer: “Geef de sector het vertrouwen, stel heldere kaders als regering, bied zekerheid en laat betrokkenen niet in onduidelijkheid over de richting waarheen we gaan! De minister moet nu écht doorzetten op een aantal ingezette trajecten, en het veld de gelegenheid geven om hun werk daarin te doen. Dat komt ons gezamenlijke doel, het werken aan de kwaliteit van zorg, ten goede”.
(Bron/Origineel @ nvz-ziekenhuizen.nl)

One thought on “Reactie NVZ op beleid Klink

Geef een reactie