Het succes van de DBC… of overcompensatie voor ondersteuners

Zoals bekend is er sprake van een forse overschrijding van het budget voor de medisch specialistische hulp. Met andere woorden: alle vrijgevestigde medische specialisten hebben in totaal veel meer gedeclareerd dan de minister van te voren had uitgerekend. Nu is dat geen nieuws meer, want dat verschijnsel is langzamerhand een jaarlijks terugkerende folklore geworden. Veel boeiender is dat een deel van de overschrijding niet direct door de specialisten zelf is veroorzaakt, maar door het (wederom) falen van het DBC-systeem.
Skipr.nl heeft het voorbeeld van de radioloog. Deze heeft als ondersteuner een compensatie regeling gekregen binnen de DBC’s echter dit lijkt meer op overcompensatie…. het verhaal en de (iet was asociale) reactie van een radioloog.

Geef een reactie