Quote van de dag door Ab Klink…

“Hoewel het indruist tegen het rechtvaardigheidsgevoel, blijkt het onmogelijk om overschrijdingen van het budget door medisch specialisten in 2008 en 2009 te corrigeren.” Aldus Klink in een brief aan de 2e kamer.

Geef een reactie