NVvP start kort geding tegen minister Klink

Psychiatrie vindt kortingsmaatregel GGZ onaanvaardbaar en onredelijk

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) spant morgen een kort geding aan tegen minister Klink van VWS over zijn besluit om de geestelijke gezondheidszorg te korten met 3,5%. Klink wil deze maatregel toepassen vanwege een vermeende overschrijding van het Budgettair Kader Zorg en bezuinigingen door de economische crisis. De NVvP vindt deze kortingsmaatregel onaanvaardbaar en onredelijk en maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de psychiatrische patiëntenzorg. Met het kort geding voegt de beroepsvereniging van psychiaters zich aan de zijde van GGZ-Nederland, die de minister eerder ook voor de rechter daagde.

Minister Klink verdedigt zijn maatregel door te verwijzen naar een forse overschrijding van het ggz-budget in 2008. Harde cijfers daarvoor ontbreken echter en vragen aan de minister hierover worden afgedaan met ‘onoverkomelijke bezuinigen vanwege de economische crisis’. Het gevolg is dat de GGZ in 2010 méér dan gemiddeld en in geen verhouding tot andere zorgsectoren wordt gekort. Het macrobudget van de GGZ is ongeveer 5% van het totale zorgbudget, en de bezuiniging van 119 miljoen bedraagt ongeveer 12% van de totale bezuiniging van 1 miljard. NVvP bestuursvoorzitter prof. dr. Van der Gaag: “Wij vinden de onderbouwing van de minister aangaande de kortingsmaatregel onrechtvaardig en zien ons als belangenbehartiger van de psychiatrie dan ook genoodzaakt hiertegen in beroep te gaan.”

De kortingsmaatregel heeft niet alleen ernstige gevolgen voor de financiële situatie van zorginstellingen en zelfstandige praktijken in de GGZ, maar daaruit volgend ook voor de zorg voor patiënten en hun naastbetrokkenen. Verder is het aannemelijk dat meer mensen door de economische crisis niet alleen financieel en sociaal, maar ook psychisch in de knel zullen komen te zitten. Het doorvoeren van de kortingsmaatregel bij een steeds toenemende zorgvraag werkt demotiverend voor zorgverleners en zal een averechts effect hebben op de inzet om wachtlijsten weg te werken. Juist in een sector die door de liquiditeitsproblemen rondom de overschakeling op de zogenaamde DBC-systematiek toch al kwetsbaar is, zal de maatregel ervoor zorgen dat de sector nog verder in de problemen komt. De continuïteit van zorg aan patiënten wordt daardoor ernstig in gevaar gebracht.

De NVvP is de wetenschappelijke beroepsvereniging van psychiaters en zet zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland. De vereniging telt meer dan 3000 leden.
Bron: NVvP

One thought on “NVvP start kort geding tegen minister Klink

  1. Pingback: Tweets that mention MedLog » NVvP start kort geding tegen minister Klink -- Topsy.com

Geef een reactie