Meer onderzoek nodig naar gezondheid en ziekte bij ouderen

Langzamerhand wordt duidelijk dat gezondheid en ziekte bij oudste ouderen niet hetzelfde zijn als bij mensen van middelbare leeftijd. De bestaande medische kennis en richtlijnen schieten daardoor voor deze groep tekort. Wetenschappelijk onderzoek kan dit verhelpen. En omdat meer dan 90% van de medische zorg voor ouderen door huisartsen wordt verleend, is het belangrijk dat dit onderzoek juist in deze eerstelijnspopulatie plaatsvindt. Dat stelt prof. dr. Jacobijn Gussekloo vandaag in haar oratie als hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Een lichaam op leeftijd functioneert anders dan een jong lichaam. Uit eerder onderzoek van het LUMC bleek bijvoorbeeld dat hoge bloeddruk – bij mensen van middelbare leeftijd een risicofactor – bij 85-plussers de levensverwachting juist verhoogt. Om de medische zorg voor ouderen op dit soort verschillen aan te passen en wetenschappelijk te onderbouwen, zal Gussekloo de komende jaren veel onderzoek verrichten binnen de eerstelijns ouderenzorg. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar preventie en proactieve zorg voor ouderen, een nieuwe en intrigerende ontwikkeling. Daarnaast is Gussekloo erg geïnteresseerd in het beleid rondom de medische zorg voor ouderen. “Als we met wetenschappelijke kennis het beleid kunnen ondersteunen, dan zal dit bijdragen aan het terugdringen van de negatieve gevolgen van vergrijzing.”

Ouderenonderzoek in het LUMC
Gussekloo werkt binnen het LUMC samen met een team van onderzoekers in de ouderengeneeskunde. Het ouderenonderzoek in het LUMC, dat al een lange traditie kent, loopt uiteen van basaal laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld naar de genetica van langlevendheid) tot het klinisch evalueren van nieuwe behandelingen. Nu komt daar dus een extra dimensie bij, speciaal gericht op de eerstelijnsgezondheidszorg, een unicum in Nederland.

Nationaal Programma Ouderenzorg
Het LUMC speelt een belangrijke rol in de regio voor wat betreft het initiëren van innovaties rondom de zorg van ouderen. Dit gebeurt onder meer in de Academische Werkplaats Ouderen, waarin het LUMC samen met regionale zorgpartners, kennisinstellingen en de ouderen zelf werkt aan een samenhangende proactieve zorg voor ouderen. Naast de rol van aanjager en coördinator van dit regionale netwerk, onderdeel van het door de overheid gefinancierde Nationaal Programma Ouderenzorg, gaat de aandacht van Gussekloo ook uit naar de wetenschappelijke onderbouwing van deze nieuwe zorginitiatieven.

Geef een reactie