Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Week 48: Nieuwe Influenza A (H1N1)

In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen ten opzichte van vorige week, 289 patiënten zijn deze week gemeld tegenover 359 vorige week. Totaal aantal ziekenhuisopnames komt daarmee op 1587. Daarnaast werden 8 nieuwe sterfgevallen gemeld: een 38-jarige man, een 41-jarige man, een 49-jarige vrouw, een 53-jarige man, een 53-jarige vrouw een 65-jarige man, een 69-jarige vrouw en een 81-jarige man, alle 8 met onderliggend lijden. Het totaal aantal sterfgevallen door Nieuwe Influenza A (H1N1) is 36.

Uit de leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) blijkt dat 93% jonger is dan 65 jaar en 50% jonger is dan 20 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar (25%).

In totaal zijn tot en met 25 november 1587 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en zijn 36 patiënten overleden. Bij 60% van de opgenomen patiënten en bij 88% van de overleden patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek.

Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week gedaald. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen week was 11,3 per 10.000 inwoners. Bij 37 van de 80 onderzochte monsters (46%) werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,4 per 10.000 inwoners.

Afgelopen week zijn 29 Intensive Care opnamen gemeld, dit is afname vergeleken met vorige week, toen werden 38 IC opnames gemeld. In totaal zijn 167 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patiënten hadden 76 personen mechanische beademing nodig en 70% van de patiënten had een onderliggend lijden.

Van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen was 96% van het type A (H1N1)v.

In Nederland is afgelopen week 1 resistentie gemeld van Nieuwe Influenza A (H1N1) tegen oseltamivir. In totaal zijn er in Nederland 3 Nieuwe Influenza A (H1N1) virussen gevonden die resistent waren. Er is geen overdracht naar omgeving gevonden.

Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder verpleeghuisbewoners.

In de week die eindigt op woensdag 18 november 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS geen verhoging te zien.

Conclusie: Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten is afgenomen. Op basis hiervan kan nog steeds worden gesproken van een milde griepepidemie in Nederland. Het aantal gerapporteerde ziekenhuisopnamen en IC opnames is licht gedaald ten opzichte van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 8 mensen overleden ten gevolge van de Nieuwe Influenza A (H1N1), alle 8 met onderliggende medische problematiek.

(Bron: RIVM)

GriepTV

Op de site van MedNet wordt in MedNetTV veel aandacht besteed aan de nieuwe influenza type A, ook bekend als Mexicaanse griep. Hieronder staan de video’s zoals verschenen op MedNet.

H1N1 Deel 1

H1N1 deel 2

H1N1 deel 3

Huisarts: ontmanteling van de authentieke huisartsengeneeskunde

Een groep ontevreden huisartsen heeft een nieuwe beroepsvereniging opgericht: de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VvPH). Ze keren zich af van de grote beroepsvereniging LHV, omdat die te weinig zou hebben gedaan tegen de bezuinigingen van minister Klink.

Ook maakt de VvPH zich zorgen over de toenemende invloed van de overheid en verzekeraars, die tot “ontmanteling van de authentieke huisartsengeneeskunde” zou leiden.

De nieuwe vereniging komt voort uit het actiecomité Wake Up, dat ongeveer 700 sympathisanten heeft. Hoeveel van hen lid worden van de VvPH is onduidelijk.
(Bron:NOS)

Reanimatie via iPhone

PocketCPR voor de iPhone geeft real-time informatie tijdens de reanimatie.
De App, ontwikkeld door Zoll voert je door alle stappen van de reanimatie terwijl je reanimeert! Van “bel een ambulance!” tot; “u masseert diep genoeg!”
Hoe de app dit doet, wel tijdens de reanimatie dient u de telefoon tussen uw handen te houden. De gyrometers in de telefoon registreren de massage beweging en geven real-time feedback.

Meer info en een filmpje van het gebruik vindt u hier.

Producent: Bio-Detek Inc. / Zoll
Website: pocketcpr.com
Prijs: €7.99
appstore

Bloedstelpend scheerschuim

Remedium Technologies heeft de eerste prijs gewonnen in de Most Promising Security Idea categorie van de Global Security Challenge 2009 met scheerschuim dat bloedingen kan stoppen. De scheerschuim bevat chitosan, een goedkoop en natuurlijk bloed stelpend middel afkomstig van schaaldieren. (Bron: persbericht)

Volle maan minder ongelukken

Bij goede weersomstandigheden komen er meer patiënten na een ongeval in het ziekenhuis terecht voor een behandeling. Bij volle maan komen er juist minder ongevalpatiënten in het ziekenhuis. Dit blijkt uit een onderzoek van enkele medewerkers traumachirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In het wetenschappelijk tijdschrift The Journal of Trauma (Am) publiceren de onderzoekers deze week hun bevindingen.

Het grootste deel van de patiënten dat de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis bezoekt, doet dat vanwege een letsel opgelopen door een ongeval. Veel factoren beïnvloeden het plaatsvinden van ongevallen. Weersomstandigheden kunnen een belangrijke risicofactor zijn. Daarnaast is de maanstand van invloed op de hoeveelheid licht en het zicht gedurende de nachtelijke uren.

Onderzoekers van het UMCG hebben onderzocht wat de invloed is van het weer en de stand van de maan op het aantal patiënten dat na een ongeval dagelijks op de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis komt. Zij inventariseerden de invloed van diverse klimatologische parameters als temperatuur, windkracht, neerslag, luchtdruk en zicht en de veranderingen daarin voorafgaande aan het ongeval. Ook berekenden zij voor elke ongevalsdag de maanstand. De onderzoekers koppelden de ongevallenregistratie van het ziekenhuis, met daarin de gegevens van ruim 350.000 ongevalpatiënten over een periode van 36 jaar, aan de dagelijkse weergegevens van het KNMI (vliegveld Eelde).

Uit hun onderzoek bleek dat op de drukste dagen van de spoedeisende hulp er goede weersomstandigheden waren. Dit was tegengesteld aan de oorspronkelijke verwachting van de onderzoekers. Waarschijnlijk heeft de drukte te maken met het feit dat bij relatief goed weer meer mensen op pad gaan en activiteiten ontplooien.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een beter begrip van de factoren die leiden tot ongevallen.

Koffie en thee beschermen tegen suikerziekte

Het drinken van drie of meer koppen thee of koffie per dag verkleint de kans op diabetes type II met ongeveer veertig procent. Dat schrijven epidemiologen van het UMC Utrecht in het tijdschrift Diabetologia van december. Ze analyseerden de levensstijl van bijna 40.000 mensen gedurende tien jaar.

Het beschermende effect van koffie en thee blijkt uit een analyse van levensstijl en voeding, geïnventariseerd via vragenlijsten. De onderzoekers volgden de mensen tien jaar lang na het in kaart brengen van de levensstijl. Na tien jaar hebben ruim 900 van de 40.000 gevolgde mensen diabetes type II gekregen. Het blijkt dat mensen die drie koppen thee of koffie drinken minder kans op diabetes type II hebben dan mensen die nul tot één kop drinken. Ze lopen ongeveer veertig procent minder risico de ziekte te krijgen. Veel meer dan drie koppen per dag drinken heeft geen zin, het beschermende effect wordt niet groter. De epidemiologen gebruikten gegevens uit het bevolkingsonderzoek European Prospective Investigation into Cancer (EPIC-NL). De deelnemers hiervan hebben over tien jaar genomen 2,4 procent kans diabetes type II te krijgen.

Lees hier meer.

27% lichte bijwerking vaccinatie

Van de gevaccineerde (2500) geven 27.4% aan dat zij één of meerdere bijwerkingen van het vaccin hebben ervaren. Dit getal is stabiel gebleven de afgelopen 2 weken. Het merendeel van de klachten heeft betrekking op een reactie op de prikplaats Dit werd door 435 deelnemers gemeld.
Daarnaast gaven 249 personen aan last te hebben van andere bijwerkingen waarvan bekend is dat ze frequent voorkomen. (hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn).

Hier onder de onderverdeling per vaccin.

De top-10 van gemelde bijwerkingen bij gebruik van het vaccin Focetria:
(Bijwerking met daar achter het aantal meldingen)
Hoofdpijn 309
Pijn op injectieplaats 184
Misselijkheid 168
Koorts/verhoging 167
Spierpijn 161
Vermoeidheid 134
Duizeligheid 118
Griepachtige verschijnselen 117
Diarree 99
Braken 73

Bij het vaccineren van kinderen uit de leeftijdsgroep van 6 maanden tot 4 jaar wordt het
vaccin Pandemrix gebruikt. Tot op heden ontving Lareb 96 meldingen op dit vaccin. Het
merendeel van de reacties had betrekking op koorts/verhoging.
Bijwerking met dar achter het aantal meldingen
Koorts/verhoging 57
Hoofdpijn 14
Pijn op injectieplaats 12
Braken 12
Spierpijn 11
Duizeligheid 6
Rillingen 6
Niet lekker voelen 5
Vermoeidheid 4
Griepachtige klachten 4

Lees hier meer

Klink schiet in eigen voet door bezuiniging huisartszorg

Kortingen gaan ten koste van kwaliteit én kwantiteit van de eerstelijnszorg
Op maandag 23 november publiceerde het Financieel Dagblad een artikel van Steven van Eijck, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Van Eijck reageert hiermee op de bezuinigingen van de minister op de huisartenzorg in 2010. Hieronder de volledige tekst van het artikel.

In Nederland sneuvelt veel op zichzelf verstandig beleid doordat bewindspersonen zich blind staren op hun eigen werkelijkheid en onvoldoende draagvlak creëren bij de uitvoerders van dat beleid. Dat dreigt nu ook te gebeuren met het huisartsenbeleid van minister Klink van Volksgezondheid. Die weigert onder de huidige financieel economische omstandigheden de rekening voor zijn zorgplannen bij de patiënt te leggen en schuift haar daarom door naar de huisartsen. Daarmee dreigt hij zich in de eigen voet te schieten.

Lees hier de rest van het verhaal.

Medisch Studenten Naakt op kalender voor 3FM

[VEROUDERDE INFO]

De medisch studenten uit Groningen hebben een geweldige actie voor het 3FM serious request  (2009!) en wat voor een actie. Je kan een naakt kalender kopen vol met medische studenten.

Nog even en dan staat het glazen huis van 3FM op de Grote Markt en we hopen de grote opbrengst van de kalenders dan te kunnen doneren. Dus heb je nog een plekje op de wc waar de kalender kan hangen, ben je gewoon nieuwsgierig of ben je begaan met de stille ramp die malaria heet? Bestel dan één of meerdere kalenders!

Bestellen doe je via de volgende link: Panacea Verkoop