Toch regionale uitwisseling in EPD

De regionale uitwisseling van patiëntgegevens zal onderdeel worden van het landelijk elektronisch patiëntendossier, zo meldt ICTzorg.

Klink schuift dus op richting de regio. En de zorgverleners verwachten dat daar ook financiële consequenties aan verbonden zijn. De minister zal waarschijnlijk ook afzien van zijn streven om volgend jaar alle zorgverleners aan te sluiten op het landelijk schakelpunt (LSP).

Tegenprestatie is dat de LHV haar achterban zal overtuigen om het landelijk EPD te steunen. Dit staat in een principeakkoord tussen het ministerie van VWS en de zorgverleners verenigd in het Bestuurlijk ICT Overleg Zorgverleners (BIOZ). De vaststelling van het principeakkoord is een paar weken opgeschort, want KNMG en LHV hechten eraan dat de leden van de LHV akkoord zijn.

De KNMG dringt al tijden aan op gebruik van de huidige regionale uitwisseling tussen huisartsen en apothekers. Met dit akkoord zou deze regionale uitwisseling een aanvulling worden op het landelijk schakelpunt. Momenteel vindt 95 procent van de uitwisseling van patiëntgegevens in de regio plaats. Of al deze regionale systemen met elkaar kunnen ‘praten’ is onduidelijk; pas na bereiken van het akkoord zal dit worden uitgezocht. De Eerste Kamer moet nog stemmen over het landelijk EPD, maar heeft nog zoveel vragen, dat er op 9 december een expertmeeting komt, georganiseerd door het Rathenau Instituut.

(bron ICT Zorg en artsennet.nl)

Geef een reactie