Pilot digitaal registerraadplegen Donorregister

Het Medisch Centrum Leeuwarden en Medisch Spectrum Twente hebben meegedaan aan de pilot digitaal raadplegen van het donorregister. Hierbij konden artsen met een zogenaamde UZI pas rechtstreeks inloggen in het donorregister om te zien of een patiënt al of niet geregistreerd was.
De pilot is 1 september gestopt en het eindrapport zal eind oktober worden verwacht.

Geef een reactie