Advies: eerst mexicaansegriep vaccin dan seizoensgriep vaccin

Huisartsen die de seizoensgroepvaccinaties nog niet rond hebben, doen er verstandig aan te beginnen met de eerste ronde H1N1-vaccinaties.

Het ministerie van VWS, het NHG en de LHV hebben de betreffende huisartsen hierover geïnformeerd.

Aangezien 95 procent van de onderzochte influenzavirussen van het type A H1N1 was, is het zinvoller om hiervoor eerst te vaccineren. Na een week kan dan de seizoensgriepprik worden toegediend. Twee weken daarna de tweede ronde H1N1-prikken.

De mensen die de seizoensgriepprik al hebben gekregen, moeten minimaal 7 dagen later de eerste dosis Mexicaanse griepvaccin krijgen.

Overigens is ongeveer in de helft van influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) waarbij monsters zijn onderzocht door het Nationaal Influenza Centrum, een influenzavirus de oorzaak van de malaise.

Geef een reactie