Petitie zorgprofessionals tegen klimaatverandering

Niet meer dan vierduizend artsen en andere zorgprofessionals hebben tot nu toe hun handtekening gezet onder een petitie van de Climate and Health Council, een internationale organisatie die professionals in de gezondheidszorg oproept om actie te ondernemen tegen klimaatsverandering. De raad hoopt dat nog vóór de VN-conferentie in Kopenhagen (van 7 tot 18 december) duizenden professionals de petitie ondertekenen, waarin wordt gesteld dat internationale actie op dit gebied nodig is ter bescherming van de gezondheid ‘van deze en volgende generaties’.

Volgens de petitie mag de emissie van CO2 niet uitkomen boven de 450 ppm (deeltjes per miljoen). Het CO2-gehalte schommelde miljoenen jaren tussen 180 en 280 ppm, maar stijgt sinds de 19de eeuw alarmerend. Zelfs om in het jaar 2020 uit te komen op een niveau van 450 ppm moet de uitstoot van CO2 wereldwijd met 70 procent worden ingekrompen, zo berekenden wetenschappers eerder.

Begin oktober begon de campagne ‘Prescription for a healthy planet’, waarin eveneens wordt aangedrongen op meer aandacht voor de effecten van de klimaatsverandering op de gezondheid. Ook zou de zorg zuiniger moeten omspringen met bijvoorbeeld energie, water en medicijnen. De KNMG steunt de campagnes en roept artsen op de petitie te tekenen.

Geef een reactie