2009: meer vaccinaties dan ooit

Vorig jaar zijn er wereldwijd meer pasgeborenen gevaccineerd dan ooit. Toch ontvangt één op de vijf baby’s nog steeds geen enkele vaccinatie. Dat blijkt uit het rapport ‘The State of the World’s Vaccines and Immunization’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldbank en het VN-kinderfonds Unicef.

Volgens het rapport worden 24 miljoen kinderen in ontwikkelings- en transitielanden in hun eerste levensjaar niet tegen levensbedreigende ziekten ingeënt. Vooral kinderen uit arme gezinnen op het platteland, in sloppenwijken of in conflictgebieden zijn moeilijk bereikbaar voor de vaccinatieprogramma’s. Daarnaast zijn veel vaccins voor arme landen nog onbetaalbaar.

Toch werd in 2008 het recordaantal van 106 miljoen kinderen ingeënt. Het toegenomen aantal vaccinaties heeft samen met een betere beschikbaarheid van schoon water en sanitaire voorzieningen ervoor gezorgd dat vorig jaar voor het eerst minder dan 10 miljoen kinderen overleden.

Unicef roept ontwikkelingslanden op zoveel mogelijk obstakels te overwinnen. Daarbij gaat het om zwakke gezondheidszorgsystemen en logistieke problemen. Bovendien zijn veel gezinnen óf niet op de hoogte van de beschikbaarheid van vaccinaties óf verzetten zij zich juist tegen immunisatie. De WHO heeft berekend dat als alle vaccins tegen kinderziekten wereldwijd zouden worden gebruikt en als landen het percentage kinderen dat ingeënt wordt, kunnen opschroeven naar 90%, vanaf 2015 elk jaar nog eens 2 miljoen kinderlevens gespaard zouden kunnen worden.

Momenteel zijn er 120 vaccins beschikbaar tegen dodelijke ziekten. Zij behoren tot de meest effectieve en kosteneffectieve gezondheidsinterventies waarmee jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen sterfgevallen voorkomen worden. Toch zijn er nog nieuwe vaccins noodzakelijk, zoals tegen malaria, tuberculose, knokkelkoorts en hiv. De mondiale markt voor vaccins is in de afgelopen jaren verviervoudigd, wat volgens het rapport tot een sterke daling van de prijzen heeft geleid.

(Bron:NTVG)

Geef een reactie