27% lichte bijwerking vaccinatie

Van de gevaccineerde (2500) geven 27.4% aan dat zij één of meerdere bijwerkingen van het vaccin hebben ervaren. Dit getal is stabiel gebleven de afgelopen 2 weken. Het merendeel van de klachten heeft betrekking op een reactie op de prikplaats Dit werd door 435 deelnemers gemeld.
Daarnaast gaven 249 personen aan last te hebben van andere bijwerkingen waarvan bekend is dat ze frequent voorkomen. (hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn).

Hier onder de onderverdeling per vaccin.

De top-10 van gemelde bijwerkingen bij gebruik van het vaccin Focetria:
(Bijwerking met daar achter het aantal meldingen)
Hoofdpijn 309
Pijn op injectieplaats 184
Misselijkheid 168
Koorts/verhoging 167
Spierpijn 161
Vermoeidheid 134
Duizeligheid 118
Griepachtige verschijnselen 117
Diarree 99
Braken 73

Bij het vaccineren van kinderen uit de leeftijdsgroep van 6 maanden tot 4 jaar wordt het
vaccin Pandemrix gebruikt. Tot op heden ontving Lareb 96 meldingen op dit vaccin. Het
merendeel van de reacties had betrekking op koorts/verhoging.
Bijwerking met dar achter het aantal meldingen
Koorts/verhoging 57
Hoofdpijn 14
Pijn op injectieplaats 12
Braken 12
Spierpijn 11
Duizeligheid 6
Rillingen 6
Niet lekker voelen 5
Vermoeidheid 4
Griepachtige klachten 4

Lees hier meer

Geef een reactie