Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Week 52: Nieuwe Influenza A (H1N1)

In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde
infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verder afgenomen ten opzichte van vorige week, 31
patiënten zijn deze week gemeld tegenover 50 vorige week. Daarnaast werden 2 nieuwe
sterfgevallen gemeld: een 57-jarige man en een 62-jarige vrouw, allebei met onderliggend
lijden. Een persoon was niet gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza A (H1N1), van de tweede
persoon was dit onbekend.

 Uit de leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde
infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) blijkt dat 92% jonger is dan 65 jaar en 50% jonger is
dan 20 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar (27%).
 In totaal zijn tot en met 23 december 2156 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en
zijn 53 patiënten overleden. Bij 57% van de opgenomen patiënten en bij 90% van de overleden
patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek.

 Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen
week verder gedaald. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen
week was 4,4 per 10.000 inwoners. Bij 3 van de 22 onderzochte IAZ-monsters (14%) werd
Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,4 per 10.000
inwoners.

 Afgelopen week zijn 6 Intensive Care opnamen gemeld en vorige week waren dit 4 IC
opnames. In totaal zijn 209 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze
patiënten hadden 117 personen mechanische beademing nodig en 69% van de patiënten had
een onderliggend lijden.
 Van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen
was 94% van het type A (H1N1).

 Tot en met deze week zijn in Nederland 14 patiënten gediagnosticeerd, waarvan 1 deze week,
met een Nieuwe Influenza A (H1N1) virus wat resistent is tegen het antivirale middel Tamiflu
(oseltamivir) waarmee deze patiënten zijn behandeld. Vier van deze patiënten zijn overleden.
Rondom de 13 patiënten zijn tot nu toe geen laboratoriumbevestigde gevallen van transmissie
van het Tamiflu resistent influenzavirus gevonden.

 Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de
incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder
verpleeghuisbewoners.

 In de week die eindigt op woensdag 16 december 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS
geen verhoging te zien.

Conclusie: Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten is
verder afgenomen. De griepepidemie in Nederland lijkt voorbij. Het aantal gerapporteerde
ziekenhuisopnamen is ook verder gedaald ten opzichte van vorige week. Er zijn in de
afgelopen week 2 personen overleden ten gevolge van de Nieuwe Influenza A (H1N1), allebei
bekend met onderliggende medische problematiek.

Plan SP: Parlementaire enquête naar zorg

Parlementaire enquête naar zorg
Hebt u de petitie voor een parlementaire enquête naar de marktwerking in de zorg al getekend? De campagne is een initiatief van het actiecomité zorgcrisis (www.zorgcrisis.info) en wordt gesteund door het actiecomité zorg geen markt. De campagne is in mei 2009 in Den Haag ingeluid met een noodklok. Deze noodklok heeft daarna in veel meer plaatsen in Nederland geklonken. Uiteindelijk op 12 mei 2010, op de dag van de verpleging, komt de noodklok terug in Den Haag om samen met duizenden zorgverleners en zorgvragers de petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. Momenteel hebben al ruim 8.500 mensen de petitie ondertekend. U ook?http://www.petities.nl/petitie/parlementaire_enqute_naar_de_effecten_van_marktwerking_in_de_zorg/.

Kleur Bekennen in de GGZ

Als vervolg op de manifestatie ‘De GGZ spreekt!’ die op 25 oktober 2008 in Amersfoort plaatsvond http://www.zorggeenmarkt.nl/bericht/28941/, is de actie Kleur Bekennen uitgevoerd. De actie komt er in het kort op neer dat wij aan de ondernemingsraden van GGZ-instellingen hebben gevraagd om hun Raden van Bestuur te interviewen, met als doel te onderzoeken hoe de manifestatie en het rapport ‘De GGZ ontwricht’ zijn geland. Ook onder bestuurders in de GGZ blijkt weinig vertrouwen in de effectiviteit van de marktwerking in de sector. U kunt het rapport bestellen bij info@zorggeenmarkt.nl.

Marktwerking: Huisartsen aan het woord

Huisartsen aan het woord
In 2006 is het nieuwe zorgstelsel en daarbij ook de marktwerking in de huisartsenzorg ingevoerd. Minister Klink is van plan de marktwerking hier verder te stimuleren door de invoering van de functionele bekostiging (ketendbc’s) voor een aantal ziektebeelden en prestatiebeloning (bonussen) naar Engels voorbeeld invoeren. Ook streeft de minister naar integratie van huisartsenposten en de spoedeisende eerste hulp van ziekenhuizen. En er zal bezuinigd worden. De SP is een enquête onder huisartsen gestart om van de huisartsen zelf te horen wat zij van al deze veranderingen in de huisartsenzorg vinden, binnen een week hebben al ruim 700 artsen hieraan deelgenomen. De huisartsen onder u hebben we al eerder op de enquête gewezen. Bent u huisarts en wilt u alsnog meedoen aan de enquête van de SP? Ga dan naar www.sp.nl/zorg/huisartsenenquete. Kent u huisartsen die mogelijk mee wille! n doen, wilt u dit berichtje dan doorsturen?

Europese aanbesteding thuiszorg niet langer verplicht

De thuiszorg hoeft niet langer Europees te worden aanbesteed. In de eerste termijn van de behandeling van de initiatiefwetten van Agnes Kant op 9 december, sprak een meerderheid in de Tweede Kamer zich uit om de marktwerking uit de thuiszorg te halen. Deze en de vorige regering hebben steeds gesteld dat Europese regels marktwerking in de thuiszorg verplichten. Initiatiefnemer Agnes Kant is blij met de uitkomst van het debat. “Het was een politieke beslissing om de marktwerking in te voeren. Nu erkent de politiek dat dit niet hoeft en ook niet gewenst is.” . De behandeling 9 december werd vooraf gegaan door een geslaagde ondersteuningsbijeenkomst van het actiecomité Zorg geen Markt en de Abva Kabo FNV. Zie www.zorggeenmarkt.nl. De behandeling van de initiatiefwetten tot wijziging van de Wmo wordt na het kerstreces voortgezet. Deze wetten zorgen ervoor dat gemeenten niet verplicht hoeven a! an te besteden, er een basistarief komt en het geld voor de WMO wordt geoormerkt, zodat een gemeente het geld niet aan andere zaken kan uitgeven

Klink en Verburg vragen om terughoudendheid bij Q-koorts ruimingen

De ministers Verburg (Landbouw) en Klink (VWS) vragen de media om terughoudendheid bij hun verslaggeving over de ruimingen op geitenbedrijven. Vandaag begint de ruiming van bedrijven met q-koortsbesmetting.

In een brief aan het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren vragen de bewindslieden, namens diverse geitenhouders, ‘terughoudendheid te betrachten, omwille van de privacy en de gevoelens van de geitenhouder’.

Week 51: Nieuwe Influenza A (H1N1)

In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verder afgenomen ten opzichte van vorige week, 50 patiënten zijn deze week gemeld tegenover 104 vorige week. Daarnaast werd 1 nieuw sterfgeval gemeld: een 63-jarige man met onderliggend lijden. Deze overleden persoon was niet gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza A (H1N1).

Uit de leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) blijkt dat 92% jonger is dan 65 jaar en 50% jonger is dan 20 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar (27%).

In totaal zijn tot en met 16 december 2124 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en zijn 51 patiënten overleden. Bij 57% van de opgenomen patiënten en bij 90% van de overleden patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek.

Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week verder gedaald. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen week was 5,7 per 10.000 inwoners. Bij 5 van de 25 onderzochte monsters (20%) werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,1 per 10.000 inwoners.

Afgelopen week zijn 4 Intensive Care opnamen gemeld, dit is afname vergeleken met vorige week, toen werden 9 IC opnames gemeld. In totaal zijn 203 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patiënten hadden 115 personen mechanische beademing nodig en 69% van de patiënten had een onderliggend lijden.

Van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen was 95% van het type A (H1N1)v.

Tot en met deze week zijn in Nederland 13 patiënten gediagnosticeerd, waarvan 2 deze week, met een Nieuwe Influenza A (H1N1) virus wat resistent is tegen het antivirale middel Tamiflu (oseltamivir) waarmee deze patiënten zijn behandeld. Vier van deze patiënten zijn overleden. Rondom de 13 patiënten zijn tot nu toe geen laboratoriumbevestigde gevallen van transmissie van het Tamiflu resistent influenzavirus gevonden.

Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder verpleeghuisbewoners.

In de week die eindigt op woensdag 9 december 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS geen verhoging te zien.

Conclusie: Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten is verder afgenomen. Op basis hiervan kan nog steeds worden gesproken van een milde griepepidemie in Nederland, die nu afneemt richting de baseline. Het aantal gerapporteerde ziekenhuisopnamen, IC opnames en overlijdens is ook verder gedaald ten opzichte van vorige week. Er is in de afgelopen week 1 persoon overleden ten gevolge van de Nieuwe Influenza A (H1N1), die bekend was met onderliggende medische problematiek.

55+ Alcoholmisbruik

Nog steeds stijgt het aantal 55-plussers met drankproblemen in de verslavingszorg fors. Inmiddels is bijna één op de 4 cliënten in de verslavingszorg een 55-plusser, in 1999 was dit nog één op de zeven. Toen waren er 3500 cliënten met alcoholproblemen, in 2008 zijn dit er meer dan 7500. Tweederde van die stijging vond plaats in de afgelopen 5 jaar. Dit zijn de nieuwe cijfers van het LADIS die in samenwerking met het Trimbos-instituut zijn aangeleverd voor het 2e Nationaal Alcoholcongres op 3 december in Nieuwegein.

Q-koorst informatie

de Q-koorts

Wat is Q-koorts?
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen lopen Q-koorts op door het inademen van lucht waar de bacterie inzit, tijdens de lammerperiode van geiten en schapen.

Hoe weet ik of ik Q-koorts heb?
Q-koorts is niet altijd te herkennen. Meer dan de helft van de mensen met Q-koorts heeft geen klachten. De mensen die wel klachten hebben, hebben vaak een griepachtig ziektebeeld. Soms verloopt Q-koorts ernstiger. Dan begint de ziekte in korte tijd met heftige hoofdpijn, hoge koorts en een longontsteking met droge hoest en pijn op de borst. De bacterie kan een leverontsteking veroorzaken. Deze klachten komen echter ook bij andere ziektebeelden voor. Mannen hebben vaker last van Q-koorts dan vrouwen en ook mensen die roken worden vaker ziek. Veel mensen die Q-koorts hebben gehad, zijn daarna nog lange tijd moe.

Is er een behandeling?
Als bij u Q-koorts is vastgesteld en u heeft klachten, dan krijgt u een antibioticumkuur. Let wel, ook na de Q-koorts kunt u lang last houden van vermoeidheid. Die vermoeidheid is niet te behandelen maar zal uiteindelijk wel verdwijnen. Bij chronische Q-koorts is vaak jarenlang behandeling met antibiotica nodig.

Ik denk dat ik Q-koorts heb, wat nu?
Ga naar de huisarts als u koorts heeft met hoofdpijn of hoesten, vooral als u in een gebied woont of bent geweest waar Q-koorts voorkomt of daar bent geweest. De huisarts beslist of bloedonderzoek nodig is.

Bron:RIVM

Week 50: Nieuwe Influenza A (H1N1)

In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen ten opzichte van vorige week, 104 patiënten zijn deze week gemeld tegenover 227 vorige week. Daarnaast werden 8 nieuwe sterfgevallen gemeld: een 14-jarige jongen, een 39-jarige vrouw, een 50-jarige man, een 52-jarige vrouw, een 54-jarige man, een 58-jarige vrouw, een 63-jarige vrouw en een 63-jarige man, waarvan 7 met onderliggend lijden. Bij de 14-jarige jongen is geen onderliggend lijden aangetoond. Een van de 8 overleden personen was gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) en van 4 overleden personen was het onbekend of zij gevaccineerd waren tegen Nieuwe Influenza A (H1N1).

Uit de leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) blijkt dat 92% jonger is dan 65 jaar en 50% jonger is dan 20 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar (27%).

In totaal zijn tot en met 9 december 2068 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en zijn 50 patiënten overleden. Bij 58% van de opgenomen patiënten en bij 90% van de overleden patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek.

Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week verder gedaald. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen week was 6,1 per 10.000 inwoners. Bij 7 van de 30 onderzochte monsters (23%) werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,7 per 10.000 inwoners.

Afgelopen week zijn 9 Intensive Care opnamen gemeld, dit is afname vergeleken met vorige week, toen werden 14 IC opnames gemeld. In totaal zijn 196 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patiënten hadden 110 personen mechanische beademing nodig en 68% van de patiënten had een onderliggend lijden.

Van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen was 96% van het type A (H1N1)v.

Tot en met deze week zijn in Nederland 11 patiënten gediagnosticeerd, waarvan 5 deze week, met een Nieuwe Influenza A (H1N1) virus wat resistent is tegen het antivirale middel Tamiflu (oseltamivir) waarmee deze patiënten zijn behandeld. Vier van deze patiënten zijn overleden.

Rondom de 11 patiënten zijn tot nu toe geen laboratoriumbevestigde gevallen van overdracht van het resistente influenzavirus gevonden.

Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder verpleeghuisbewoners.

In de week die eindigt op woensdag 2 december 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS geen verhoging te zien.

Conclusie: Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten is verder afgenomen. Op basis hiervan kan nog steeds worden gesproken van een milde griepepidemie in Nederland, die nu afneemt richting de baseline. Het aantal gerapporteerde ziekenhuisopnamen en IC opnames is ook verder gedaald ten opzichte van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 8 mensen overleden ten gevolge van de Nieuwe Influenza A (H1N1), waarvan 7 bekend met onderliggende medische problematiek.

(Bron:RIVM)