Week 50: Nieuwe Influenza A (H1N1)

In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen ten opzichte van vorige week, 104 patiënten zijn deze week gemeld tegenover 227 vorige week. Daarnaast werden 8 nieuwe sterfgevallen gemeld: een 14-jarige jongen, een 39-jarige vrouw, een 50-jarige man, een 52-jarige vrouw, een 54-jarige man, een 58-jarige vrouw, een 63-jarige vrouw en een 63-jarige man, waarvan 7 met onderliggend lijden. Bij de 14-jarige jongen is geen onderliggend lijden aangetoond. Een van de 8 overleden personen was gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) en van 4 overleden personen was het onbekend of zij gevaccineerd waren tegen Nieuwe Influenza A (H1N1).

Uit de leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) blijkt dat 92% jonger is dan 65 jaar en 50% jonger is dan 20 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar (27%).

In totaal zijn tot en met 9 december 2068 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en zijn 50 patiënten overleden. Bij 58% van de opgenomen patiënten en bij 90% van de overleden patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek.

Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week verder gedaald. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen week was 6,1 per 10.000 inwoners. Bij 7 van de 30 onderzochte monsters (23%) werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,7 per 10.000 inwoners.

Afgelopen week zijn 9 Intensive Care opnamen gemeld, dit is afname vergeleken met vorige week, toen werden 14 IC opnames gemeld. In totaal zijn 196 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patiënten hadden 110 personen mechanische beademing nodig en 68% van de patiënten had een onderliggend lijden.

Van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen was 96% van het type A (H1N1)v.

Tot en met deze week zijn in Nederland 11 patiënten gediagnosticeerd, waarvan 5 deze week, met een Nieuwe Influenza A (H1N1) virus wat resistent is tegen het antivirale middel Tamiflu (oseltamivir) waarmee deze patiënten zijn behandeld. Vier van deze patiënten zijn overleden.

Rondom de 11 patiënten zijn tot nu toe geen laboratoriumbevestigde gevallen van overdracht van het resistente influenzavirus gevonden.

Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder verpleeghuisbewoners.

In de week die eindigt op woensdag 2 december 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS geen verhoging te zien.

Conclusie: Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten is verder afgenomen. Op basis hiervan kan nog steeds worden gesproken van een milde griepepidemie in Nederland, die nu afneemt richting de baseline. Het aantal gerapporteerde ziekenhuisopnamen en IC opnames is ook verder gedaald ten opzichte van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 8 mensen overleden ten gevolge van de Nieuwe Influenza A (H1N1), waarvan 7 bekend met onderliggende medische problematiek.

(Bron:RIVM)

One thought on “Week 50: Nieuwe Influenza A (H1N1)

  1. Pingback: Tweets that mention MedLog » Blog Archive » Week 50: Nieuwe Influenza A (H1N1) -- Topsy.com

Geef een reactie