Europese aanbesteding thuiszorg niet langer verplicht

De thuiszorg hoeft niet langer Europees te worden aanbesteed. In de eerste termijn van de behandeling van de initiatiefwetten van Agnes Kant op 9 december, sprak een meerderheid in de Tweede Kamer zich uit om de marktwerking uit de thuiszorg te halen. Deze en de vorige regering hebben steeds gesteld dat Europese regels marktwerking in de thuiszorg verplichten. Initiatiefnemer Agnes Kant is blij met de uitkomst van het debat. “Het was een politieke beslissing om de marktwerking in te voeren. Nu erkent de politiek dat dit niet hoeft en ook niet gewenst is.” . De behandeling 9 december werd vooraf gegaan door een geslaagde ondersteuningsbijeenkomst van het actiecomité Zorg geen Markt en de Abva Kabo FNV. Zie www.zorggeenmarkt.nl. De behandeling van de initiatiefwetten tot wijziging van de Wmo wordt na het kerstreces voortgezet. Deze wetten zorgen ervoor dat gemeenten niet verplicht hoeven a! an te besteden, er een basistarief komt en het geld voor de WMO wordt geoormerkt, zodat een gemeente het geld niet aan andere zaken kan uitgeven

Geef een reactie