Kleur Bekennen in de GGZ

Als vervolg op de manifestatie ‘De GGZ spreekt!’ die op 25 oktober 2008 in Amersfoort plaatsvond http://www.zorggeenmarkt.nl/bericht/28941/, is de actie Kleur Bekennen uitgevoerd. De actie komt er in het kort op neer dat wij aan de ondernemingsraden van GGZ-instellingen hebben gevraagd om hun Raden van Bestuur te interviewen, met als doel te onderzoeken hoe de manifestatie en het rapport ‘De GGZ ontwricht’ zijn geland. Ook onder bestuurders in de GGZ blijkt weinig vertrouwen in de effectiviteit van de marktwerking in de sector. U kunt het rapport bestellen bij info@zorggeenmarkt.nl.

Geef een reactie