Week 52: Nieuwe Influenza A (H1N1)

In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde
infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verder afgenomen ten opzichte van vorige week, 31
patiënten zijn deze week gemeld tegenover 50 vorige week. Daarnaast werden 2 nieuwe
sterfgevallen gemeld: een 57-jarige man en een 62-jarige vrouw, allebei met onderliggend
lijden. Een persoon was niet gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza A (H1N1), van de tweede
persoon was dit onbekend.

 Uit de leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde
infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) blijkt dat 92% jonger is dan 65 jaar en 50% jonger is
dan 20 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar (27%).
 In totaal zijn tot en met 23 december 2156 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en
zijn 53 patiënten overleden. Bij 57% van de opgenomen patiënten en bij 90% van de overleden
patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek.

 Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen
week verder gedaald. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen
week was 4,4 per 10.000 inwoners. Bij 3 van de 22 onderzochte IAZ-monsters (14%) werd
Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,4 per 10.000
inwoners.

 Afgelopen week zijn 6 Intensive Care opnamen gemeld en vorige week waren dit 4 IC
opnames. In totaal zijn 209 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze
patiënten hadden 117 personen mechanische beademing nodig en 69% van de patiënten had
een onderliggend lijden.
 Van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen
was 94% van het type A (H1N1).

 Tot en met deze week zijn in Nederland 14 patiënten gediagnosticeerd, waarvan 1 deze week,
met een Nieuwe Influenza A (H1N1) virus wat resistent is tegen het antivirale middel Tamiflu
(oseltamivir) waarmee deze patiënten zijn behandeld. Vier van deze patiënten zijn overleden.
Rondom de 13 patiënten zijn tot nu toe geen laboratoriumbevestigde gevallen van transmissie
van het Tamiflu resistent influenzavirus gevonden.

 Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de
incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder
verpleeghuisbewoners.

 In de week die eindigt op woensdag 16 december 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS
geen verhoging te zien.

Conclusie: Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten is
verder afgenomen. De griepepidemie in Nederland lijkt voorbij. Het aantal gerapporteerde
ziekenhuisopnamen is ook verder gedaald ten opzichte van vorige week. Er zijn in de
afgelopen week 2 personen overleden ten gevolge van de Nieuwe Influenza A (H1N1), allebei
bekend met onderliggende medische problematiek.

Geef een reactie