Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Minister wil betere aanpak agressie in de zorg

Agressie in de zorg

(skipr.nl) Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) roept werkgevers in de zorg op agressie tegen hun personeel beter aan te pakken. Zij wil er een vast onderwerp van maken in haar reguliere gesprekken met werkgevers en vakbonden in de zorgsector. Werkgevers zijn volgens de minister namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Uit onderzoek blijkt dat bijna een derde van het zorgpersoneel te maken heeft met fysiek en/of verbaal geweld op de werkplek.

In de ogen van de minister zouden werkgevers bijvoorbeeld vaker dan nu aangifte moeten doen als hun personeel wordt geconfronteerd met geweld.

per 30/12 pijnstillers minder makkelijk te kopen

NSAID's

Per 30 december 2010 gaat er, op het gebied van pijnmedicatie, iets veranderen. Uiterlijk vanaf die datum zullen sommige vrij verkrijgbare pijnstillers niet meer verkocht mogen worden bij de drogist, in de supermarkt of het benzinestation.

Deze pijnstillers (behorende tot de zogenaamde NSAID-groep) kunnen grote risico’s hebben bij (verkeerd) gebruik. Uit diverse onderzoeken blijkt dat deze middelen maagbloedingen kunnen veroorzaken. Bij gebruikers van deze pijnstillers lijkt het minder bekend te zijn dat moet worden opgepast met het slikken ervan, omdat deze onder andere maag-darmcomplicaties (bijv. bloedingen) kunnen veroorzaken en de kans op hartfalen kunnen vergroten. Dit geldt vooral voor mensen die tot de risicogroep voor deze pijnstillers behoren, waar veel factoren een rol kunnen spelen (leeftijd, aandoeningen of gebruik van andere medicijnen).

Uit recente onderzoeken over de veiligheid en de risico’s bij het gebruik van deze pijnstillende middelen blijkt dat het verstandig is om meer advies te geven. De verkoop via drogist, supermarkt en benzinestation wordt dan ook aan banden gelegd. De middelen zijn vanaf die datum nog wel allemaal bij de apotheek te verkrijgen. Het gaat om de zogenaamde NSAID’s (non-steriodal anti-inflammatory drugs ofwel niet-steroïde ontstekingsremmende middelen). Dit zijn niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstillers, die worden gebruikt om pijn en ontstekingen te bestrijden. Deze middelen worden vaak gebruikt bij hoofdpijn, rugpijn, menstruatiepijn, kiespijn, spier- en gewrichtspijn en andere pijnklachten, waarvoor u in eerste instantie niet direct naar de huisarts gaat.

De reden van deze wijziging is dat er soms gevaarlijke bijwerkingen worden waargenomen bij het gebruik van deze pijnstillers. Voortaan zult u naar uw apotheker moeten gaan om een aantal van deze pijnstillers (of in grotere hoeveelheden per verpakking) te kopen. De apotheker heeft meer kennis van de mogelijke bijwerkingen en kan u goed informeren en adviseren over welke pijnstillers het meest voor u geschikt zijn. Hieronder vindt u een opsomming van belangrijke risicofactoren die de kans op ernstige bijwerkingen van deze pijnstillers kunnen verhogen.

Belangrijke risicofactoren voor het gebruik van NSAID’s:

  • ouder dan 70 jaar;
  • maag- en darmklachten;
  • lever- en nierfunctiestoornissen;
  • hoge bloeddruk;
  • hartaandoeningen;
  • astma of COPD;
  • zwangerschap;
  • in combinatie met bepaalde medicijnen

De apotheker zal u bij uw bezoek helpen door uw risicofactoren in kaart te brengen aan de hand van een vragenlijst. Zo wordt vastgesteld of u extra risico’s loopt en welke pijnstiller het meest geschikt is voor uw klachten. (Bron:www.pijnwegwijs.nl)

Alternatieve geneeskunde mogelijk schadelijk

alternative geneeskunde per post...

Alternatieve behandelingen of niet-conventionele geneeswijzen kunnen gevaar opleveren voor kwetsbare groepen, zoals kinderen. Soms zelfs met dodelijke afloop. Dit meldt Nu.nl op basis van een Australische studie.

Ouders schijnen vaak te denken dat natuurlijke oplossingen minder bijwerkingen hebben en daarom minder kwaad kunnen dan reguliere behandelingen.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt echter dat bij tweederde van een groep alternatief behandelde kinderen met klachten de uitkomsten van de behandeling levensgevaarlijk of fataal waren.

De bevindingen van de onderzoekers zijn gepubliceerd in het tijdschrift Archives of Disease in Childhood.

Social media guidelines voor dokters

Socialmedia

Het CDC heeft de Health Communicator’s Social Media Toolkit online gezet. Het is een document waarin beschreven wordt hoe je medische informatie via de sociale websites kan geven. De “toolkit” bevat ook een lijst met social media tools en wat medische oragnisaties (lees huisartsen, verpleeghuisen, ziekenhuizen, etc.) zouden moeten gebruiken.

Zelfs voor oragnisaties met een klein budget zijn er goede mogelijk.

Top Tips van het CDC zijn: zorg er voor dat je website en de informatie deelbaar is via de sociale media (zorg voor deel dit knoppen naar Hyves, Facebook, Linkedin en Twitter) en maak je site ook geschikt voor de mobiele gebruiker.

Voorbeeldfunctie van de dokter (wetenschap)

dikke dokter

Wederom een opmerkelijk onderzoek uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Sonja Wendel is gaan onderzoeken hoe patiënten een dokter met een ongezonde leefstijl beoordelen en of deze beoordeling afhankelijk is van de leefstijl van de patiënt zelf (gezond of ongezond).

De respondenten vonden het heel belangrijk dat dokters het goede voorbeeld geven. Het viel op dat ongeveer twee derde het advies zou opvolgen van een dokter die zelf niet het goede voorbeeld geeft. Een dokter die rookt, drinkt of overgewicht heeft, werd meer vertrouwd door respondenten die zelf rookten, dronken of overgewicht hadden dan door respondenten die dat niet deden of hadden. Ongeveer hetzelfde gold voor het opvolgen van advies van een dokter: respondenten die zelf dronken of overgewicht hadden, zeiden vaker dat zij het advies op zouden volgen van een dokter die zelf drinkt of overgewicht heeft, dan respondenten die niet dronken of geen overgewicht hadden. Wij vonden geen significant verschil tussen rokende en niet rokende respondenten met betrekking tot het opvolgen van advies van een rokende dokter.
(Bron: NtvG)

Wetenschap: Kleding maakt de arts

Kleding maakt de dokter

Het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde publiceert een mooi artikel van Janwillem Kocks, Yvonne Lisman-van Leeuwen en Ine Berkelmans over kleding. Is het zo dat er invloed is van de kledingsstijl van de huisarts op de mate van vertrouwen van patiënten in deze huisarts; is ijdelheid een functionele eigenschap voor huisartsen?

Het gaat om een experimenteel vergelijkend onderzoek, waarbij 4 modellen die 4 verschillende typen huisartsen representeerden, namelijk de oudere en jongere mannelijke en de oudere en jongere vrouwelijke huisarts, werden ieder in 4 kledingstijlen (zakelijke, formele, semiformele en vrijetijdskleding) gefotografeerd. Deze foto’s werden aan proefpersonen getoond met de vraag ‘Hoeveel vertrouwen heeft u in deze dokter?’. De mate van vertrouwen werd gescoord op een numerieke schaal van 0 (geen vertrouwen) tot 10 (volledig vertrouwen). Er waren 2 groepen beoordelaars: patiënten ? 65 jaar en professionals die bij een symposium aanwezig waren.

De kledingsstijl had een significante invloed op de mate van vertrouwen in de oudere en jongere mannelijke huisarts en in de jongere vrouwelijke huisarts. De beoordeling door de oudere patiënten (n = 116) verschilde significant van de beoordeling door de professionals (n = 59). De professionals hadden een uitgesprokener beoordeling van de kledingstijl dan de patiënten. Zakelijke tot formele kleding wekte over het algemeen meer vertrouwen op dan vrijetijdskleding.
(Bron:NtvG)

Medische categorie in Android store

Medisch Android

Er zijn meerdere aanwijzingen dat Google spoedig met een medische categorie in de androidstore gaat komen. Dit zou kunnen betekenen dat Google (eindelijk) medische en onderwijs applicaties serieus gaat nemen. En mogelijk zelfs denkt over professioneel gebruik van android apparaten in de medische setting.
(Bron: iMedicalapps.com)

Pfizer in Wikileaks…

In de wikileaks documenten zijn ook beschuldigingen aan het adres van Pfizer te vinden.Volgens de documenten heeft Pfizer in Nigeria een trial gedaan met een nieuw antibioticum (Trovan). Echter er waren veel complicaties en er is een schikking overeen gekomen met de Nigeriaanse autoriteiten. Volgens de “Cable” heeft Pfizer er echter van alles aan gedaan om het uitbetalen tegen te gaan. Lees hier de Cable en hier de bron in The Guardian.

Geneeskunde 2.0: de tijd is NU!

Op 6 oktober 2007 is er een open brief verschenen op het internet met als doel om artsen meer aan de web 2.0 applicaties te krijgen. Het geeft uitleg hoe, door het gebruiken van web 2.0 applicaties en sociale media, het werk van een arts makkelijker kan.

Ik weet het is een oude brief en bevat oude informatie echter ik ken veel artsen die niet weten hoe web 2.0 werkt en wat allemaal kan. Daarom heb ik besloten het opnieuw te plaatsen. Door het openen van de informatie door WikiLeaks is het NU de tijd om te veranderen van de gesloten instelling die de geneeskunde van oudsher is naar een open gemeenschap.  Alle informatie is openbaar tenzij het de prive sfeer van de individuele patiënt benadeelt.

Een goed voorbeeld is het gebruik van pubmed. Bijna alle artsen die ik ken gebruiken pubmed voor het zoeken naar artikelen over onderwerpen waar zij in geinteresseerd zijn. En elke maand weer opnieuw de zelfde zoek opdracht om te zien of er al iets nieuws is gepubliceerd. Dat kan makkelijker door het gebruik van RSS of email zoals in de open brief wordt uitgelegd.

Most physicians and scientists I know, go back to PubMed from time to time and search for the old terms to see whether there are new additions to the database. If you use the Save Search function, you can get your PubMed updates via e-mail or RSS. You don’t have to search again and again, just sit back and wait for the next letter containing the newest articles in your field.

Medicine2.0 Agenda:

TEDxMaastricht will be held in Theater aan het Vrijthof in Maastricht on April 4th 2011
Op 16 september t/m 18 september 2011 organiseert Stanford Unv. een congres over geneeskunde 2.0

Meer voor de agenda? Reageer hier onder met naam van het event, linkje naar de site en de datum