Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Strafschoppen: hoe het moet!

Strafschoppen en het Nederlands voetbalelftal zijn geen goede combinatie. Een nieuw Engels onderzoek verklaart waarom: nerveuze strafschopnemers kijken te vaak naar de man in het midden van het doel. Door de nauwe coördinatie tussen blik en motorische controle neigt dan ook de bal meer naar het centrum, waardoor de keeper het schot makkelijker kan redden. Dat concluderen Mark Wilson et al. van de universiteit van Exeter (VK) in Journal of Sport & Excercise Psychology

Eerste Kamer stelt behandeling EPD uit

Bron: Skipr

De behandeling van het wetsvoorstel dat de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) regelt in de Eerste Kamer is uitgesteld tot half april. Dit laat voorzitter van de vaste Kamercommissie VWS Tineke Slagter weten op de site van ICTzorg.

De vaste Kamercommissie VWS wil eerst de expertmeeting en het onderzoek van het Rathenau instituut evalueren. Hiervoor gaat de Kamercommissie om tafel met het instituut.

iPhone-applicatie redt aardbevingsslachtoffer in Haïti

De Amerikaanse filmmaker Dan Woolley was bezig met een documentaire over armoede in Haïti toen de aardbeving toesloeg. Dankzij de applicatie Pocket First Aid & CPR wist Woolley hoe hij zijn wonden moest behandelen.

De filmmaker raakte bedolven onder een berg puin. Maar Woolley’s verhaal laat zien dat je nooit zonder je favoriete gadgets van huis moet gaan: hij gebruikte zijn digitale DSLR om de omgeving te verlichten en foto’s te maken van de ravage. In een liftkoker zocht hij vervolgens beschutting, waar hij de iPhone-applicatie gebruikte om een knelverband aan te leggen om zijn been en een bloedende hoofdwond te behandelen. De applicatie waarschuwde Woolley bovendien om niet in slaap te vallen: door de alarmfunctie van de iPhone in te schakelen zorgde hij ervoor elke 20 minuten weer te worden gewekt. Maar liefst 65 uur later vond een Frans reddingsteam de gewonde documentairemaker. Het is een mooi verhaal en het laat goed zien dat een smartphone een levensreddend apparaat kan zijn, maar iets dergelijks werkt natuurlijk alleen als het telefoonnetwerk het nog doet – en dat is in rampgebieden niet altijd te garanderen.

Desondanks: steek altijd je iPhone op zak… je weet maar nooit in welke noodsituatie je terechtkomt. De ontwikkelaar van de gebruikte app heeft meteen de gelegenheid aangegrepen om in de App Store het nut van zijn applicatie te benadrukken: “Read the incredible story of Dan Whoolley, who survived 65 hours under rubble using this application.” Zou er in de applicatie ook staan hoe je in een liftkoker water kunt vinden?

Via: MSNBC en Wired.

Frankrijk zoekt Nederlandse medici

morvan

morvan

==persbericht==

In de Franse regio’s Bourgogne/Auvergne is een groot tekort aan huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, specialisten en verplegend personeel. Daarom doen de regionale bestuurders een beroep op Nederlandse collega’s. Op de Emigratiebeurs in Houten op 13 en 14 februari 2010 zullen de beide regio’s ruim aanwezig zijn om te praten met Nederlandse medici.

Sinds twee jaar werkt Jan van der Lee (een Nederlander die al jaren in de Bourgogne woont) in opdracht van de beide regio’s om Nederlandse medici te werven en te begeleiden. Zo worden inschrijving bij de Ordre des Médecins (Orde van Geneesheren), huisvesting, taalcursus en bankzaken verzorgd.  Inmiddels heeft een tiental Nederlandse artsen, fysiotherapeuten en tandartsen hun plek al gevonden in de Bourgogne waar zij allen nu een prettig Bourgondisch leven leiden en bovendien een stevig stokbrood verdienen. De verdiensten in Frankrijk voor huisartsen en tandartsen zijn ongeveer gelijk aan die in Nederland; fysiotherapeuten –vooral beginnende- verdienen er aanmerkelijk beter. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het beroep uitoefenen én het hele jaar in Frankrijk wonen. Iets waar velen van dromen.

Vanwege het grote tekort maakt de overheid een overstap vaak aantrekkelijker door investeringspremies en belastingvrijstellingen.

Op de Emigratiebeurs is iedereen die vertrekplannen of gewoon interesse heeft van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen nu al een afspraak maken met één van de begeleiders in de VIP-room; dat bespaart een wachttijd op de beurs.

Meer info:
www.emigratiebeurs.nl

www.werken-in-de-morvan.com

Nieuwe structuur ouderenzorg

De dubbele vergrijzing vraagt om een kleine revolutie in de geneeskundige zorg voor kwetsbare ouderen. Met het oog hierop bereiden een breed samengestelde stuurgroep en twee werkgroepen een voorstel voor een landelijke reorganisatie van de medische zorg aan kwetsbare ouderen voor.

In december 2008 heeft het federatiebestuur het project Toekomst Medische Ouderenzorg ingesteld. De achterban gaf het signaal af dat knelpunten in de medische ouderenzorg bleven liggen, omdat de betrokken medische disciplines uiteenlopende ideeën hadden over de oplossingsrichting. Dit moest worden doorbroken. Tijdens een goed bezochte invitational conference op 16 december 2009 hebben de deelnemende beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten overwegend positief gereageerd op de voorstellen. In de kern houden deze het volgende in.

Huisarts: biedt proactief zorg aan
Een vraaggerichte werkwijze is de kracht van de moderne huisartsenzorg. De patiënt meldt zich met een probleem bij de huisarts en in overleg stelt deze de passende behandeling vast. Deze vraaggerichtheid wordt echter een zwakte als de patiënt zijn probleem te laat meldt. Bij kwetsbare ouderen gebeurt dat te vaak. Voor deze doelgroep wordt van de huisarts een proactieve werkwijze gevraagd.

Deze proactieve werkwijze bestaat uit casefinding op kwetsbaarheid en periodieke screening op polyfarmacie. Bij kwetsbare ouderen vindt systematisch functionele diagnostiek plaats en wordt een zorgplan opgesteld. Kwetsbare ouderen worden besproken in een hometeam, dat vergelijkbaar is met het multidisciplinair overleg (MDO) in het verpleeghuis. Vanwege de expertise van de specialist ouderengeneeskunde met dit type zorg is samenwerking met hen aangewezen. Het HIS en de tariefstructuur moeten de nieuwe werkwijze ondersteunen.

Medisch specialist: regelt de coördinatie
De problemen in het ziekenhuis betreffen de zorgcoördinatie. In de nieuwe werkwijze worden alle 65-plusssers bij opname gescreend op kwetsbaarheid. Bij een positieve screening wordt een medisch specialist gespecialiseerd in ouderengeneeskunde (klinisch geriater, internist ouderengeneeskunde, of andere medisch specialist) als coördinerend arts aangesteld. In de acute fase is de ‘orgaanspecialist ‘ verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie, maar in de postacute fase wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen aan de coördinerend arts. Voor de herstelzorg na ziekenhuisontslag is samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde aangewezen. De tariefstructuur moet de nieuwe werkwijze ondersteunen.

Enkele deelnemers aan de inviational conference hadden als kritiek op de voorstellen dat er te weinig aandacht was voor inbreng van de ouderen zelf. Artsen moeten meer het gesprek met ouderen aangaan en niet zelf bedenken wat goed voor hen is. Andere deelnemers pareerden deze kritiek door te stellen dat de voorstellen juist de voorwaarden creëren om het gesprek met oudere patiënten goed aan te kunnen gaan. De deelnemers pleitten voor uitbreiding van het project richting de polikliniek en psychogeriatrie.

Het voorstel van de projectgroep Toekomst Medische Ouderenzorg wordt in maart 2010 ter vaststelling aan het federatiebestuur van de KNMG aangeboden.

Bron:knmg.nl

GeneesKunst deel II

Ben je werkzaam in de geneeskunde, heb je tijd over en kan je breien, naaien, of ander handwerk? Kijk dan hier even naar de voorbeelden en leef je uit!!

CT brein kleed

CT brein kleed

brei een darm

brei een darm

knutsel een hart

knutsel een hart


Heb je meer? Of ben je zelf creatief geweest? Laat  een reactie achter met een linkje naar de foto.

Aan Ab Klink: “Belonen is beter dan straffen. Ook voor SEH bezoekers.”

(Skipr.nl)Ziekenhuizen weigeren zogenaamde ‘zelfverwijzers’ op de spoedeisende hulp niet. Minister Ab Klink van VWS wil dat zij dit juist wel doen. Maar de NVZ vereniging van ziekenhuizen zegt geen nieuw beleid te hebben om het aantal zelfverwijzers terug te dringen.

De minister kort in 2010 48 miljoen euro op het ziekenhuisbudget en in 2011 78 miljoen euro. Met deze korting hoopt hij het onnodige bezoek aan de eerste hulp terug te dringen. De NVZ is tegen de maatregel.

De SEH’s zeggen mensen niet te kunnen weigeren vanwege het ontbreken van een vangnet. Daarnaast is de urgentie van de aandoening of het letsel volgens artsen pas achteraf vast te stellen. Zowel artsen als zorgverzekeraars zeggen niet te kunnen beoordelen of patiënten al dan niet terecht naar het ziekenhuis gaan. De zorgverzekeraars mogen ziekenhuisdeclaraties alleen vergoeden als de verleende zorg rechtmatig is geweest.

Spoedeisende Hulp: hier omhoog rennen!

De minister wil graag dat mensen alleen met acute problemen bij de SEH komen en wil dit bereiken door het ziekenhuis te korten op het acuut geneeskundig budget. Is dit niet de wereld omdraaien? Denk even aan het paralel van de vette voeding. Moet de prijs van de snackbarproducten omhoog met een vet-tax? Moet de prijs van ongezond eten in de supermarkt omhoog?

Door de ziekenhuizen te korten gaat de prijs van het ziekenhuisbezoek omhoog. De zorverzekeraar mag immers alleen vergoeden wat dor de overheid goedgekeurd is. Dat betekend dat alle niet vergoedde zorg één op één naar de patiënt wordt doorberekend.

Hierdoor zal de patiënt meer moeten betalen voor de zorg… werkt dit? Waarschijnlijk niet. Prijs verhogen is straffen van de gebruiker. Dat klinkt wel leuk maar meerdere onderzoeken laten zien dat je beter goed gedrag kan belonen dan slecht gedrag te straffen.

Het is waarschijnlijk veel effectiever om de patiënt te belonen als hij minder vaak naar de Spoedeisende Hulp gaat, denk aan een systeem als de no-claim korting van je autoverzekering. Naast deze no-claim korting zou de overheid ook eens moeten denken aan het beïnvloeden van het publiek. Er is nog nooit een campagne geweest om mensen duidelijk te maken waarmee ze wel en waarmee ze niet naar een SEH moeten komen.

Tijd voor een campagne om het bezoek aan de SEH terug te dringen. Wie maakt de eerste YouTube film?

Zaadwissel bij IVF

De angst van iedereen die een kind krijgt via IVF is verwisseling van het zaad… lees hieronder het bericht van RTV-Noord over een blunder van het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl.

In het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl heeft zich een bizarre verwisseling voorgedaan. Een blank lesbisch stel kreeg een kindje met een donkere huidskleur, terwijl ze dachten dat een blanke vriend de donor was.

Verwisseld
Het stel wilde in 2002 via kunstmatige inseminatie zwanger worden. De twee vonden een huisvriend bereid om sperma te doneren. Toen het kind geboren werd, bleek het echter een donkere huidskleur te hebben. Naar alle waarschijnlijkheid is bij de administratie iets misgegaan. Daardoor zijn de buisjes met sperma verwisseld.

‘Topje van de ijsberg’
De advocaat van de twee vrouwen spreekt van ‘het topje van de ijsberg’. Zo zat in het buisje waarin het zaad van de huisvriend had moeten zitten, sperma van twee andere donoren. Bovendien is het zeer goed mogelijk dat het zaad van de huisvriend voor andere stellen is gebruikt. Er zouden dus nog veel meer ‘onbekende’ kinderen kunnen rondlopen.

Wie is de vader?
Het stel is blij met de nieuwe aanwinst, maar wil toch weten wie de biologische vader van hun kindje is. Probleem is echter dat het ziekenhuis de administratie niet op orde heeft en dus de naam niet kan ophoesten. De enige manier waarop nog bekend zou kunnen worden wie de vader is, is via de gynaecoloog. Hij kent het stel dat de bewuste donor meenam naar het ziekenhuis. Via hen zou de vader te achterhalen moeten zijn.

De gynaecoloog heeft echter een beroepsgeheim en zal de naam niet zonder slag of stoot vrijgeven. Hij kan dit echter wel, zo vertelt de advocaat van het stel, als hij het recht van het kind om te weten wie zijn vader is, afweegt tegen het beroepsgeheim. En dat is ook de inzet van de zaak die de twee vrouwen hebben aangespannen.

Incident
Het ziekenhuis betreurt het voorval. De Inspectie voor de Volksgezondheid had al een onderzoek ingesteld en spreekt van een incident.

Bron: RTV noord

Mobieletelefoon voorkomt Alzheimer?

In een lab setting hebben onderzoekers muizen blootgesteld aan de 900Mhz band waar mobieletelefonie gebruik van maakt. En wat bleek? De muizen die blootgesteld waren deden het beter op geheugentesten dan de muizen die geen straling hadden gekregen. Hieronder het persbericht van Journal of Alzheimer’s Disease over deze opzienbarende ontdekking.

The millions of people who spend hours every day on a cell phone, may have a new excuse for yakking. A surprising new study in mice provides the first evidence that long-term exposure to electromagnetic waves associated with cell phone use may actually protect against, and even reverse, Alzheimer’s disease. The study, led by University of South Florida researchers at the Florida Alzheimer’s Disease Research Center (ADRC), was published today in the Journal of Alzheimer’s Disease.

“It surprised us to find that cell phone exposure, begun in early adulthood, protects the memory of mice otherwise destined to develop Alzheimer’s symptoms,” said lead author Gary Arendash, PhD, Research Professor at the Florida ADRC. “It was even more astonishing that the electromagnetic waves generated by cell phones actually reversed memory impairment in old Alzheimer’s mice.”

The researchers showed that exposing old Alzheimer’s mice to electromagnetic waves generated by cell phones erased brain deposits of the harmful protein beta-amyloid, in addition to preventing the protein’s build-up in younger Alzheimer’s mice. The sticky brain plaques formed by the abnormal accumulation of beta amyloid are a hallmark of Alzheimer’s disease. Most treatments against Alzheimer’s try to target beta-amyloid.

The highly-controlled study allowed researchers to isolate the effects of cell phone exposure on memory from other lifestyle factors such as diet and exercise. It involved 96 mice, most of which were genetically altered to develop beta-amyloid plaques and memory problems mimicking Alzheimer’s disease as they aged. Some mice were non-demented, without any genetic predisposition for Alzheimer’s, so researchers could test the effects of electromagnetic waves on normal memory as well.

Both the Alzheimer’s and normal mice were exposed to the electromagnetic field generated by standard cell phone use for two 1-hour periods each day for seven to nine months. The mice didn’t wear tiny headsets or have scientists holding cell phones up to their ears; instead, their cages were arranged around a centrally-located antenna generating the cell phone signal. Each animal was housed the same distance from the antenna and exposed to electromagnetic waves typically emitted by a cell phone pressed up against a human head.

If cell phone exposure was started when the genetically-programmed mice were young adults — before signs of memory impairment were apparent — their cognitive ability was protected. In fact, the Alzheimer’s mice performed as well on tests measuring memory and thinking skills as aged mice without dementia. If older Alzheimer’s mice already exhibiting memory problems were exposed to the electromagnetic waves, their memory impairment disappeared. Months of cell phone exposure even boosted the memories of normal mice to above-normal levels. The memory benefits of cell phone exposure took months to show up, suggesting that a similar effect in humans would take years if cell phone-level electromagnetic exposure was provided.

Based on their promising and unexpected findings in mice, the researchers concluded that electromagnetic field exposure could be an effective, non-invasive and drug-free way to prevent and treat Alzheimer’s disease in humans. They are currently evaluating whether different sets of electromagnetic frequencies and strengths will produce more rapid and even greater cognitive benefits than those found in their current study.

“If we can determine the best set of electromagnetic parameters to effectively prevent beta-amyloid aggregation and remove pre-existing beta amyloid deposits from the brain, this technology could be quickly translated to human benefit against AD” said USF’s Chuanhai Cao, PhD, the other major study author. “Since production and aggregation of beta-amyloid occurs in traumatic brain injury, particularly in soldiers during war, the therapeutic impact of our findings may extend beyond Alzheimer’s disease.”

The memory test used to evaluate the effects of cell phone exposure in mice was closely designed from a sensitive test used to determine if Alzheimer’s disease, or its very early signs (mild cognitive impairment), are present in humans. “Since we selected electromagnetic parameters that were identical to human cell phone use and tested mice in a task closely analogous to a human memory test, we believe our findings could have considerable relevance to humans,” Arendash said.

The researchers found a slight increase in brain temperature during the two one-hour periods when mice were exposed to electromagnetic waves each day. This increase in brain temperature was seen only in the Alzheimer’s mice, and only after months of exposure. The researchers suggest the increase in brain temperature helped the Alzheimer’s brain to remove newly-formed beta-amyloid by causing brain cells to release it.

The researchers were particularly surprised to discover that months of cell phone exposure actually boosted the memory of non-demented (normal mice) to above-normal levels. They suspect that the main reason for this improvement involves the ability of electromagnetic exposure to increase brain activity, promoting greater blood flow and increased energy metabolism in the brain. “Our study provides evidence that long-term cell phone use is not harmful to brain,” Dr. Cao said. “To the contrary, the electromagnetic waves emitted by cell phones could actually improve normal memory and be an effective therapy against memory impairment”

“It will take some time to determine the exact mechanisms involved in these beneficial memory effects,” Arendash said. “One thing is clear, however – the cognitive benefits of long-term electromagnetic exposure are real, because we saw them in both protection- and treatment-based experiments involving Alzheimer’s mice, as well as in normal mice.”

Previous human studies of electromagnetic waves from cell phones involved only brief exposures given to normal humans. While some studies reported small improvements in attention or memory (not enough to impact daily life), others reported no memory effects from short-term exposure. The new study by Arendash, Cao, and their colleagues is the first to investigate the effects of long-term electromagnetic exposure over many months on memory function in either humans or animals. The findings indicate that “long-term” exposure to cell phone level electromagnetic waves is needed to observe enhanced memory in normal or memory-impaired mice.

The USF researchers began investigating the effects of cell phone use on Alzheimer’s disease several years ago, after several observational studies in humans linked a possible increased risk of Alzheimer’s with “low-frequency” electromagnetic exposure — like the energy waves generated by power and telephone lines. However, cell phones emit “high-frequency” electromagnetic waves, which are very different because they can have beneficial effects on brain cell function, such as increasing brain cell activity, Arendash said.

There has been recent controversy about whether electromagnetic waves from cell phones cause brain cancer. Some researchers argue that the risk of glioma (40 percent of all brain tumors) doubles after 10 or more years of cell phone use. However, others argue that since the overall lifetime risk of developing a brain tumor of any type is less than 1 percent, any doubling of this risk would still be very low. Groups such as the World Health Organization, the American Cancer Society, and the National Institutes of Health, have all concluded that scientific evidence to date does not support any adverse health effects associated with the use of cell phones. Consistent with the view of these organizations, the researchers found no autopsy evidence of abnormal growth in brains of the Alzheimer’s mice following many months of exposure to cell phone-level electromagnetic waves. They also found all major peripheral organs, such as the liver and lungs, to be normal.

The research was conducted by an interdisciplinary group of neuroscientists, electrical engineers, and neurologists from universities in Japan and China as well as from the Florida ADRC at the University of South Florida. The studies were supported by funds from the Florida ADRC, a statewide project sponsored by the National Institute on Aging.

Note to Editors: Copy of journal article available upon request.

Electromagnetic Field Treatment Protects Against and Reverses Cognitive Impairment in Alzheimer’s Disease Mice. Gary W. Arendash, Juan Sanchez-Ramos, Takashi Mori, Malgorzata Mamcarz, Xiaoyang Lin, Melissa Runfeldt, Li Want, Guixin Zhang, Vasyl Sava, Juan Tan and Chuanhai Cao. Journal of Alzheimer’s Disease, Volume 19:1 (January 2010).

160 banen weg bij UMCG

Skipr meldt het volgende:

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) schrapt dit jaar 160 banen. Het ziekenhuis hoopt hiermee de kosten met twintig miljoen euro verlagen. Dat maakte bestuursvoorzitter Bert Bruggeman donderdag bekend in zijn nieuwjaarstoespraak.

Als je snel rekend komt dat op banen met een gemiddeld inkomen van 125000 euro per jaar. Dit zijn dus geen bezuinigingen in de schoonmaak of in het secretariaat… De vraag van de week: welke hoogleraren of bestuursleden gaan er uit?