Families in balans? Overgewicht en eetgedrag van jongeren en hun ouders (Promotie)

ongeren die lijnen, emotioneel eten of gevoelig zijn voor externe prikkels van eten, komen niet méér aan of vallen méér af dan andere jongeren. Jongeren met een hogere Body Mass Index (BMI) gaan meer lijngericht eten maar dit had over een periode van vier jaar niet het gewenste effect op gewicht. Jongeren scoren laag op emotioneel eten (eten bij stress en negatieve emoties). Dit hing niet samen met gewichtstoename of afname. Datzelfde gold voor extern eten (de mate van gevoeligheid voor eet-gerelateerde signalen in de omgeving ).
Door opvoeding hebben ouders invloed op het eetgedrag van jongeren en hoe tevreden zij zijn met hun figuur. Als ouders kritisch zijn, zijn hun kinderen vaker ontevreden met zichzelf. Kleuters met overgewicht kozen in een spelsituatie vaker voor ongezond eten. Ze kozen gezonder als moeders aanwezig waren en zich er actief mee bemoeiden.

Bron

Geef een reactie