Mobiel bellen veroorzaakt GEEN kanker!

De enorme toename in mobiel bellen midden jaren negentig heeft geen invloed gehad op de incidentie van hersentumoren. De vroegere tendens heeft zich volgens een studie in Journal of the National Cancer Institute (2009;101:1-4) tot 2003 onveranderd doorgezet, wat zeggen wil dat de eerste bezitters van een mobiele telefoon 10 jaar onbezorgd hebben kunnen bellen.

Dat de elektromagnetische straling die van een mobiele telefoon uitgaat op de een of andere manier de hersenen schaden is een wijdverbreide angst, waar geen bewijs voor is. Maar het tegenbewijs is evenmin moeilijk te leveren. Wel lijkt het erop dat een epidemie van hersentumoren tot nu toe is uitgebleven. Dit blijkt uit ook de nieuwe cijfers van de Scandinavische kankerregisters, die Isabelle Deltour van de Deense Kankerbestrijding en collega’s hebben uitgewerkt.

Midden jaren negentig lanceerde het Zweedse Ericsson goedkope mobiele telefoons die in Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden massaal werden aangeschaft. Als mobiel bellen het risico op een hersentumor zou vergroten, moet dit terug te vinden zijn in een toename van incidentie. Maar uit onderzoek onder 16 miljoen Scandinaviërs blijkt geen sprake van een oorzakelijk verband.

In de 4 Scandinavische landen werd de trend in de incidentie van het glioom en het meningeoom onderzocht in de periode 1974-2003. Vanaf 1974 tot 2003 steeg de incidentie jaarlijks met 0,5% bij mannen en met 0,2% bij vrouwen. De incidentie van het meningeoom steeg per jaar met 0,8% bij mannen en na 1990 met 3,8% bij vrouwen. In de tijdsspanne 1998-2003 – de periode waarin een eventueel verband tussen het gebruik van de mobiele telefoon en kankerrisico informatie geeft over een gebruiksperiode van 5 tot 10 jaar (de zogenoemde inductieperiode) – bleven beide trends gelijk. Voor en na introductie van de mobiele telefoon was er dus geen verschil in beide kankertrends. Wel werd begin jaren negentig een stijging zichtbaar van meningeoom bij vrouwen, maar dit is volgens de onderzoekers niet het gevolg van invoering van de mobiele telefoon, maar eerder doordat een groot deel van de vrouwen tot de leeftijdsgroep 60-79 behoort. Immers het netwerk voor mobiele telefonie (GSM) werd pas in 1992 in Scandinavië geïntroduceerd. Pas daarna kwam mobiel bellen in een stroomversnelling.

Uitblijven van een effect betekent niet dat de straling niet schadelijk is, waarschuwen de onderzoekers. Mogelijk is de inductieperiode langer of is het risico alleen verhoogd in bepaalde groepen mensen.

Bron: NTvG

Geef een reactie