Aan Ab Klink: “Belonen is beter dan straffen. Ook voor SEH bezoekers.”

(Skipr.nl)Ziekenhuizen weigeren zogenaamde ‘zelfverwijzers’ op de spoedeisende hulp niet. Minister Ab Klink van VWS wil dat zij dit juist wel doen. Maar de NVZ vereniging van ziekenhuizen zegt geen nieuw beleid te hebben om het aantal zelfverwijzers terug te dringen.

De minister kort in 2010 48 miljoen euro op het ziekenhuisbudget en in 2011 78 miljoen euro. Met deze korting hoopt hij het onnodige bezoek aan de eerste hulp terug te dringen. De NVZ is tegen de maatregel.

De SEH’s zeggen mensen niet te kunnen weigeren vanwege het ontbreken van een vangnet. Daarnaast is de urgentie van de aandoening of het letsel volgens artsen pas achteraf vast te stellen. Zowel artsen als zorgverzekeraars zeggen niet te kunnen beoordelen of patiënten al dan niet terecht naar het ziekenhuis gaan. De zorgverzekeraars mogen ziekenhuisdeclaraties alleen vergoeden als de verleende zorg rechtmatig is geweest.

Spoedeisende Hulp: hier omhoog rennen!

De minister wil graag dat mensen alleen met acute problemen bij de SEH komen en wil dit bereiken door het ziekenhuis te korten op het acuut geneeskundig budget. Is dit niet de wereld omdraaien? Denk even aan het paralel van de vette voeding. Moet de prijs van de snackbarproducten omhoog met een vet-tax? Moet de prijs van ongezond eten in de supermarkt omhoog?

Door de ziekenhuizen te korten gaat de prijs van het ziekenhuisbezoek omhoog. De zorverzekeraar mag immers alleen vergoeden wat dor de overheid goedgekeurd is. Dat betekend dat alle niet vergoedde zorg één op één naar de patiënt wordt doorberekend.

Hierdoor zal de patiënt meer moeten betalen voor de zorg… werkt dit? Waarschijnlijk niet. Prijs verhogen is straffen van de gebruiker. Dat klinkt wel leuk maar meerdere onderzoeken laten zien dat je beter goed gedrag kan belonen dan slecht gedrag te straffen.

Het is waarschijnlijk veel effectiever om de patiënt te belonen als hij minder vaak naar de Spoedeisende Hulp gaat, denk aan een systeem als de no-claim korting van je autoverzekering. Naast deze no-claim korting zou de overheid ook eens moeten denken aan het beïnvloeden van het publiek. Er is nog nooit een campagne geweest om mensen duidelijk te maken waarmee ze wel en waarmee ze niet naar een SEH moeten komen.

Tijd voor een campagne om het bezoek aan de SEH terug te dringen. Wie maakt de eerste YouTube film?

Geef een reactie