Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Inspectie waarschuwt voor Thyreoïdeum

Geneesmiddel Thyreoïdeum alleen voorschrijven en ter hand stellen als aan kwaliteitseisen is voldaan

De Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwt dat bij het voorschrijven en het ter hand stellen van het middel thyreoïdeum, schildklierpoeder van dierlijke herkomst, aan kwaliteitseisen voldaan moet worden. Voor de behandeling van hypothyreoïdie wordt thyreoïdeum soms nog ingezet. Aanleiding voor deze waarschuwing is een signaal dat de inspectie ontving over een patiënt die hoogstwaarschijnlijk als gevolg van ongecontroleerd thyreoïdeumgebruik ernstige osteoporose en hartklachten ontwikkelde.

Bij de behandeling van hypothyreoïdie is het synthetische schildklierhormoon thyroxine (T4) middel van eerste keus. Toch blijkt een kleine groep patiënten ontevreden met de resultaten van deze behandeling. Ook het wetenschappelijke debat over de meerwaarde van gecombineerde lyothyronine (T3) en thyroxine suppletie loopt nog. Het gebruik van preparaten van gedroogd schildklierpoeder waarin de combinatie van T3 en T4 aanwezig is, wordt door deskundigen echter als verouderd beschouwd.

Als de behandelaar besluit om in afwijking van de richtlijn toch thyreoïdeum voor te schrijven, zal des te meer voldaan moeten worden aan een aantal kwaliteitseisen. De meest belangrijke zijn:

-       Er moet een medische onderbouwing zijn, die is terug te vinden in het dossier van de patiënt.

-       De patiënt moet aantoonbaar geïnformeerd zijn over mogelijke risico’s van dit product en dat het product niet op de gebruikelijke wijze is beoordeeld en gecontroleerd door de overheid.

-       Er moeten afspraken gemaakt zijn met de patiënt over de controles die nodig zijn om de werking van thyreoïdeum te volgen en te evalueren.

Thyreoïdeum was voorheen in Nederland geregistreerd als Thyranon®. In 1988 is het geneesmiddel op advies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen door de fabrikant van de markt gehaald. Belangrijkste argumenten waren de natuurlijke fluctuaties in het gehalte en de verhouding van schildklierhormonen, verschillen in farmacokinetiek tussen T3 en T4 en de beschikbaarheid van afzonderlijk te doseren, chemisch zuivere, synthetische schildklierhormonen.

Op grond van de dierlijke herkomst van de grondstof thyreoïdeum bestaat er namelijk een potentieel gevaar van biologische besmetting of onzuiverheden. Ook de gehaltes lyothyronine en thyroxine in thyreoïdeum variëren, evenals hun onderlinge verhouding, terwijl deze hormonen in de microgrammenrange gedoseerd worden. Hierdoor worden aan de apotheekbereiding extra eisen gesteld.

In bovengenoemde casus heeft de apotheker jarenlang capsules ter hand gesteld zonder de gehaltespreiding te bepalen. De inspectie constateert dat veel apotheken niet meer geëquipeerd zijn om op een verantwoorde manier zelf een geneesmiddel met thyreoïdeum te bereiden.

Als een apotheker besluit om toch een thyreoïdeumpreparaat ter hand te stellen, heeft het de voorkeur om een betrouwbaar, geregistreerd geneesmiddel met thyreoïdeum in te voeren. Als dat om medische of farmaceutische redenen geen oplossing biedt, kan uitgeweken worden naar een bereiding van een grootbereidende apotheek. Deze apotheek dient aan te tonen dat voldaan wordt aan de bepalingen van de circulaire grootbereiders onder andere op het gebied van Good Manufacturing Practices. Als de apotheker van zijn bevoegdheid om zelf te bereiden gebruik maakt, dan dient de bereiding volgens de regels der kunst te worden uitgevoerd.

In voorkomende gevallen zal de Inspectie de werkwijze van de voorschrijver en terhandsteller toetsen, beoordelen en zo nodig maatregelen treffen.

Bron: persbericht IGZ

Nieuwe service National Library of Medicine: PillBox


Het is nog in beta, maar ja wat is dat op het web eigenlijk niet… de PillBox.
Het is een nieuwe dienst van de National Library of Medicine en de National Institutes of Health (bekend van PubMed). Het gaat hier om een database met alle (in de VS leverbare) pillen. Je kan er zoeken op kleur, vorm, etc.

Link: PillBox

Lichaam als metrokaart

De/methode die gebruikt wordt bij het in kaart brengen van een metrostelsel wordt meer en meer populair. Sam Loman (grafisch ontwerpster) heeft op haar site een briljante kaart van het melselijk lichaam. een kleine versie staat hier onder.

De grote versie kan je hier zien.

Blunder MRI MCH Westeinde

DEN HAAG – De 64-jarige invalide Nico de Rover heeft een uiterst zeldzaam ziekenhuisongeluk beleefd waarbij zijn metalen bed de lucht in vloog en met een noodgang tegen een zwaar magnetisch apparaat knalde.De Hagenaar kwam in het Westeindeziekenhuis van het Haags Medisch Centrum met een lichte beroerte. Twee verpleegkundigen brachten De Rover daarom voor een hersenscan naar de voor metalen voorwerpen gevaarlijke radiologie-afdeling. Toen de verpleegkundigen met De Rover uiteindelijk de mri-kamer inreden, ging alles letterlijk vliegensvlug.

„Mijn bed werd door de enorme magneet van het werkende mri-apparaat opgetild en met een ziedende vaart tegen het apparaat aan gesmeten”, zegt een zichtbaar aangedane De Rover, die over het bed werd geslingerd en met zijn hoofd tegen de bedrand klapte. „Een van de zusters kon net op tijd wegspringen.”

„De deur stond toevallig open”, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis. „Maar de verpleegkundige hadden op dat moment nooit naar binnen mogen gaan. Het is onze fout geweest.”

Het ziekenhuisbed plakte nog vijf dagen lang op 50 centimeter hoogte boven de grond tegen de reuzenscanner aan. „Ze hebben tevergeefs met tien man geprobeerd het bed los te krijgen”, vertelt De Rover.

(bron: Telegraaf)

Video’s: Maart darmkankermaand

Maart is darmkanker maand… hier een verzameling video’s voor proctologen en MDL-artsen.


RIBIZ: inloggen met DigID gaat niet

ik probeer net mijn info in het BIG register te bekijken en aan te passen echter ik krijg dit scherm.. foutje??

Weer gedoe rond BIG register…

Voor patiënten is het belangrijk dat het CIBG de informatie verbeterd tav zoeken in het BIG-register, dat vindt een zorgverlener die zelf al op het probleem stuitte dat men haar als zorgverlener niet kon vinden terwijl ze wel geregistreerd is. Ze schreef een brief aan minister Klink en vroeg Medicalfacts deze brief integraal te plaatsen.

Voorlopige Reanimatie Richtlijn 2010

De voorlopige reanimatie richtlijn voor 2010 is uit.  Het is een draft en zal mogelijk nog aangepast gaan worden maar is erg leuk om alvast te lezen.

Klik op het onderwerp wat voor u interessant is…

  • Acute Coronary Syndrome (ACS)
  • Advanced Life Support (ALS)
  • Basic Life Support (BLS)
  • Education, Implementation and Teams (EIT)
  • Neonatal Life Support (NRP)
  • Pediatric Life Support (Peds)

Verbieden van homeopathie

Homeopathische remedies werken niet beter dan placebo en moeten daarom niet langer door ziektekostenverzekeraars vergoed worden. Dat is de conclusie van een 275 pagina’s tellend rapport van de commissie Science and Technology van het Britse Lagerhuis. De commissie roept andere Europese landen waar homeopathie populair is − zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland − op hetzelfde te doen. Voor Groot-Brittannië wil de commissie een totaalverbod op homeopathische middelen en behandelingen binnen het staatsgezondheidsstelsel, de National Health Service (NHS).

Meer info via deze links:
www.kwakzalverij.nl
www.parliament.uk

MS geen hersen- maar vaatziekte?

Multipele sclerose (MS) is mogelijk geen chronische ziekte aan het centrale zenuwstelsel, maar een ziekte aan het vaatstelsel. De Italiaanse vaatarts Paolo Zamboni concludeert dat MS-patiënten vaak afwijkingen hebben aan vaten die door het centrale zenuwstelsel lopen. Deze zouden leiden tot afwijkende doorbloedingspatronen in de hersenen, die op hun beurt tot MS-afwijkingen zouden leiden.

In hun eerste publicatie in Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (2009;80:392-9) beschreven Zamboni et al. bij 91% van de MS-patiënten specifieke vaatafwijkingen. Dit onderzoek werd verricht bij 65 MS-patiënten en een controlegroep (n = 235). Allen werden onderzocht met kleuren-dopplerecho met hoge resolutie en selectieve venografie. De v. azygos bleek afwijkend bij 86% van de MS-patiënten en de vv. jugulares internae bij 91%. De auteurs spreken van chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie (CCSVI) en leggen verband met de verschillende typen MS.