Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Het eerste EPD op iPad

Zorgprofessionals kunnen vanaf vandaag het cliëntendossier raadplegen en bewerken op een iPad. Mobiel werken en niet meer met papieren dossiers zeulen maakt het voor de verpleger en verzorger een stuk eenvoudiger. Het Nedap healthcare zorgdossier is specifiek gemaakt voor de zorgprofessional die dagelijks met dossiers moet werken. Eenvoudig en speels, net als de iPad.

De iPad is het eerste mobiele platform dat echt geschikt is voor de zorg. Het combineert connectiviteit, gebruikersgemak en batterijduur voor een betaalbare prijs. De eerste intramurale zorginstellingen zullen binnenkort aan de slag gaan met een iPad van Nedap.

Acute geneeskunde volgens homeopathie?

Ter gelegenheid van de door mij helaas gemiste dag tegen de homeopathie op 10 april jl het volgende…Ooit bedacht hoe de spoedeisendehulp er uit ziet als we niet reguliere geneeskunde maar alternatieve geneeskunde zouden bedrijven?? Zie hier onder het antwoord.

Dit is het plaatje van de Homeopathie Awareness Day.

Hebben vogels last van vulkaan as?

April is de piek in de vogel migratie. Maar hebben ze net zoveel last van vulkaan as als de grote metalen vogels?  De weblog van Living the Scientific life is op onderzoek uit gegaan. [Lees meer]

TV series geven verkeerd beeld medische ethiek

Mooi onderzoek in de medische ethiek:

Television medical dramas sometimes depict medical professionalism and bioethical issues, but their nature and extent are unclear. The authors systematically analysed the bioethical and professionalism content of one season each of Grey’s Anatomy and House M.D., two of the most popular current television medical dramas. The results indicate that these programmes are rife with powerful portrayals of bioethical issues and egregious deviations from the norms of professionalism and contain exemplary depictions of professionalism to a much lesser degree.

(bron:J Med Ethics 2010;36:203-206 doi:10.1136/jme.2009.033621)

KNMG: investeer in kwetsbare ouderen

Het aantal kwetsbare oudere patiënten neemt de komende jaren sterk toe. Vandaag verscheen het standpunt van de federatie KNMG ‘Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen’ met een duidelijke visie om sterke toekomstbestendige ouderenzorg te garanderen.

Met dit standpunt slaat de medische beroepsgroep de handen ineen om proactief en systematisch de medische problematiek bij kwetsbare ouderen op te sporen en te zorgen voor een onderling afgestemde medische aanpak. Zo wordt voorkomen dat kwetsbare ouderen, met vaak verschillende aandoeningen en behandelaars, tussen wal en schip raken. [lees meer]

Verdubbeling incidentie anuscarcinoom

Het anuscarcinoom is een zeldzame maligniteit met een fors stijgende incidentie. De belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van een anuscarcinoom is een persisterende infectie met het Humaan papillomavirus (HPV). Over de periode 1989-2006 is er in Nederland een verdubbeling van de incidentie van anuscarcinoom te zien van 71 naar 149 nieuwe patiënten per jaar. Daarnaast is er een stijging in de sterfte te zien met een per jaar wisselende trend. Er is op dit moment onvoldoende onderzoek beschikbaar voor een goed inzicht in de oorzaak van de toenemende incidentie van het anuscarcinoom. (bron: NtvG)

Uw medisch specialist wil graag úw diagnose…

Ook specialistische zorg krijgt bezuinigingen te verwerken. Daarom zijn medisch specialisten benieuwd naar uw mening. vul de enquete in op http://www.nationalezorgenquete.nl/

Inspectie mag patiënten gegevens zien zonder toestemming patiënt

De Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt meer bevoegdheden, zoals het uitdelen van boetes en inzien van patiëntgegevens, zonder toestemming van de patiënt.
Dinsdag 13 april stemde de Eerste Kamer na vier termijnen in met de Uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving, die al sinds mei 2009 op de plank lag. De inspectie heeft een van de arts afgeleide geheimhoudingsplicht en kan zich daarbij beroepen op het verschoningsrecht. Daardoor kan ook het Openbaar Ministerie niet zomaar de patiëntgegevens inzien via de IGZ.
Wet tekst

Kamerverkiezingen: Kiezen voor zorg

(Persbericht: zorggeenmarkt.nl)

Vooraankondiging “Kiezen voor zorg”

Het is de tijd om de politiek wakker te schudden. De gevolgen van de marktwerking beginnen steeds duidelijker te worden. Politieke partijen gaan twijfelen, dat zie je in de verkiezingsprogrogramma’s. “Publieke taken als zorg moeten we niet prijsgeven aan de markt” (Groen Links). “We maken een pas op de plaats met de marktwerking in de ziekenhuiszorg” (PvdA). “De marktwerking in de zorg wordt gestopt en de bureaucratische DBC’s vervangen” (SP). Het CDA wil nog door op de ingeslagen weg, hoewel de woorden marktwerking en concurrentie zorgvuldig worden vermeden.
In verband met de komende verkiezingen en de bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen, willen we in mei een groot zorgdebat Kiezen voor zorg organiseren. Om aan de politiek duidelijk te maken wat de mensen uit de zorg vinden van marktwerking, van eigen betalingen en andere snode plannen uit de heroverwegingen.
Vertegenwoordigers van de politieke partijen zullen we hierbij uitnodigen en natuurlijk aan de tand voelen. Het debat is waarschijnlijk 29 mei. Zet het vast in uw agenda. U hoort zo snel mogelijk meer van ons.

Het woord is aan u
Voorafgaande aan het debat willen we graag weten hoe u denkt over de marktwerking en wat u hiervan merkt in de praktijk. Daarnaast willen we graag weten wat u vindt van de voorstellen uit de heroverwegingen die de zorg betreffen. Invullen kost 5 minuten (alleen marktwerking) tot 15 minuten (als u beide invult) of langer (als u ook open vragen invult).
Ook hiermee willen we aan de politiek duidelijk maken hoe u erover denkt. De resultaten zullen we presenteren tijdens het debat. Ik hoop dat u even tijd kunt vinden. Ga dan naar http://www.zorggeenmarkt.nl/peiling-marktwerking

NOS zoekt mensen uit de zorg
Ook het NOS verwacht dat de verkiezingsprogramma’s, de campagnes en de kabinetsformatie in het teken zullen staan van de miljardenbezuinigingen. Zij zijn daarom op zoek naar mensen die deskundig zijn in de gezondheidszorg. Verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, huisartsen, specialisten maar ook managers, verzekeraars en patienten. Als u zich aanmeldt, betekent dit dat zij u vragen stellen op het moment dat de gezondheidszorg centraal staat in de politieke discussie. Heeft u interesse? Ga naar http://nos.nl/artikel/147108-oproep-doet-u-iets-in-de-gezondheidszorg-help-ons.html

12 mei ACTIE
Verpleegkundigen, verzorgenden en andere werkers in de zorg die een petitie zijn begonnen voor een parlementaire enquête over de gevolgen van de marktwerking in de zorg, hebben inmiddels ruim 10.000 handtekeningen binnen.
Op 12 mei, de Dag van de Verpleging, worden deze aangeboden aan de politiek, tijdens een manifestatie op het Plein voor de Tweede Kamer. Werkers uit verschillende sectoren zullen duidelijk maken wat de marktwerking voor hen betekent. De initiatiefnemers zullen duidelijk maken waarom een parlementaire enquête nodig is. Het actiecomité Zorg geen markt en alle vakbonden doen mee aan de manifestatie. We horen, zien en zullen niet langer zwijgen.
Dus kom 12 mei naar het Plein, het programma is van 12.00 tot 14.00 uur, vanaf 11.00 uur verzamelen met muziek en oefenen van strijdliederen.

Marktwerking GGZ
Onze petitie om de DBC’s in de GGZ te stoppen loopt heel goed. Er zijn nu 7000 handtekeningen binnen. Werkt u in de GGZ en heeft u nog niet getekend, heeft u kennissen die werken in de GGZ of wilt u er gewoon mee aan de slag? Ga naar http://www.zorggeenmarkt.nl/ggz/

Meer informatie? Ineke Palm, telefoon 0651111073 of info@zorggeenmarkt.nl

Opening toonaangevend IC Centrum

H.K.H. Prinses Margriet verricht officiële opening op 16 april

Op vrijdag 16 april a.s. wordt het nieuwe IC-Centrum van het UMC Utrecht officieel geopend. H.K.H. Prinses Margriet zal tijdens een feestelijke bijeenkomst om 15.50 uur de officiële openingshandeling verrichten.

Het nieuwe IC-Centrum is ‘state of the art’. Binnen dit IC-Centrum staan de zorgbehoefte en het welbevinden van patiënten en hun familie op een unieke manier centraal. De beste toepassingen van nationale en internationale IC-Centra zijn gecombineerd en verbeterd. Het centrum telt 36 eenpersoonskamers en is gebouwd op het dak van het UMC Utrecht. Hierdoor wordt voldoende daglicht en uitzicht, privacy, rust en ruimte voor iedere patiënt gecreëerd, geheel volgens de gedachte ‘healing environment’.

De missie van het IC-Centrum vormde het uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie: ‘Een innovatief, efficiënt en toekomstbestendig IC-centrum dat aan alle veiligheidseisen voldoet. Waar patiënten en bezoekers zich veilig weten en zich welkom voelen. Waar medici en verpleegkundigen óók in stressvolle momenten blind kunnen vertrouwen op het systeem.’ Het IC-Centrum is op 1 maart in gebruik genomen door patiënten en medewerkers.

Voor meer informatie, bel 088 75 588 50 of mail info@umcutrecht.nl.

(bron: UMCUtrecht.nl)