Kamerverkiezingen: Kiezen voor zorg

(Persbericht: zorggeenmarkt.nl)

Vooraankondiging “Kiezen voor zorg”

Het is de tijd om de politiek wakker te schudden. De gevolgen van de marktwerking beginnen steeds duidelijker te worden. Politieke partijen gaan twijfelen, dat zie je in de verkiezingsprogrogramma’s. “Publieke taken als zorg moeten we niet prijsgeven aan de markt” (Groen Links). “We maken een pas op de plaats met de marktwerking in de ziekenhuiszorg” (PvdA). “De marktwerking in de zorg wordt gestopt en de bureaucratische DBC’s vervangen” (SP). Het CDA wil nog door op de ingeslagen weg, hoewel de woorden marktwerking en concurrentie zorgvuldig worden vermeden.
In verband met de komende verkiezingen en de bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen, willen we in mei een groot zorgdebat Kiezen voor zorg organiseren. Om aan de politiek duidelijk te maken wat de mensen uit de zorg vinden van marktwerking, van eigen betalingen en andere snode plannen uit de heroverwegingen.
Vertegenwoordigers van de politieke partijen zullen we hierbij uitnodigen en natuurlijk aan de tand voelen. Het debat is waarschijnlijk 29 mei. Zet het vast in uw agenda. U hoort zo snel mogelijk meer van ons.

Het woord is aan u
Voorafgaande aan het debat willen we graag weten hoe u denkt over de marktwerking en wat u hiervan merkt in de praktijk. Daarnaast willen we graag weten wat u vindt van de voorstellen uit de heroverwegingen die de zorg betreffen. Invullen kost 5 minuten (alleen marktwerking) tot 15 minuten (als u beide invult) of langer (als u ook open vragen invult).
Ook hiermee willen we aan de politiek duidelijk maken hoe u erover denkt. De resultaten zullen we presenteren tijdens het debat. Ik hoop dat u even tijd kunt vinden. Ga dan naar http://www.zorggeenmarkt.nl/peiling-marktwerking

NOS zoekt mensen uit de zorg
Ook het NOS verwacht dat de verkiezingsprogramma’s, de campagnes en de kabinetsformatie in het teken zullen staan van de miljardenbezuinigingen. Zij zijn daarom op zoek naar mensen die deskundig zijn in de gezondheidszorg. Verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, huisartsen, specialisten maar ook managers, verzekeraars en patienten. Als u zich aanmeldt, betekent dit dat zij u vragen stellen op het moment dat de gezondheidszorg centraal staat in de politieke discussie. Heeft u interesse? Ga naar http://nos.nl/artikel/147108-oproep-doet-u-iets-in-de-gezondheidszorg-help-ons.html

12 mei ACTIE
Verpleegkundigen, verzorgenden en andere werkers in de zorg die een petitie zijn begonnen voor een parlementaire enquête over de gevolgen van de marktwerking in de zorg, hebben inmiddels ruim 10.000 handtekeningen binnen.
Op 12 mei, de Dag van de Verpleging, worden deze aangeboden aan de politiek, tijdens een manifestatie op het Plein voor de Tweede Kamer. Werkers uit verschillende sectoren zullen duidelijk maken wat de marktwerking voor hen betekent. De initiatiefnemers zullen duidelijk maken waarom een parlementaire enquête nodig is. Het actiecomité Zorg geen markt en alle vakbonden doen mee aan de manifestatie. We horen, zien en zullen niet langer zwijgen.
Dus kom 12 mei naar het Plein, het programma is van 12.00 tot 14.00 uur, vanaf 11.00 uur verzamelen met muziek en oefenen van strijdliederen.

Marktwerking GGZ
Onze petitie om de DBC’s in de GGZ te stoppen loopt heel goed. Er zijn nu 7000 handtekeningen binnen. Werkt u in de GGZ en heeft u nog niet getekend, heeft u kennissen die werken in de GGZ of wilt u er gewoon mee aan de slag? Ga naar http://www.zorggeenmarkt.nl/ggz/

Meer informatie? Ineke Palm, telefoon 0651111073 of info@zorggeenmarkt.nl

One thought on “Kamerverkiezingen: Kiezen voor zorg

Geef een reactie