Verdubbeling incidentie anuscarcinoom

Het anuscarcinoom is een zeldzame maligniteit met een fors stijgende incidentie. De belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van een anuscarcinoom is een persisterende infectie met het Humaan papillomavirus (HPV). Over de periode 1989-2006 is er in Nederland een verdubbeling van de incidentie van anuscarcinoom te zien van 71 naar 149 nieuwe patiënten per jaar. Daarnaast is er een stijging in de sterfte te zien met een per jaar wisselende trend. Er is op dit moment onvoldoende onderzoek beschikbaar voor een goed inzicht in de oorzaak van de toenemende incidentie van het anuscarcinoom. (bron: NtvG)

One thought on “Verdubbeling incidentie anuscarcinoom

Geef een reactie