Oproep voor deelname aan onderzoek

Bericht van Anneloes de Kok, Masterstudent Opleidingskunde, Universiteit Leiden

In het kader van mijn afstudeerscriptie doe ik een onderzoek naar employability van werknemers. Hiervoor heb ik uw medewerking nodig.

Waarom werknemers in een zorginstelling? Employability is in de zorg van groot belang. De zorgsector is een sector waar medewerkers met enige regelmaat te maken krijgen met nieuwe behandelmethoden en kennis, maar ook met het vernieuwde zorgstelsel, de oplopende personeelstekorten, de verhoogde werkdruk, inkomstenverlaging, enzovoorts. Deze hebben mogelijk invloed op het plezier in het werk, op de motivatie om te veranderen en op de inzetbaarheid. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen in welke mate een drietal variabelen (werkkenmerken, zelfsturing, organisatiecultuur) invloed uitoefenen op employability.

Welke hulp vraag ik voor mijn onderzoek? Ik vraag aan alle medewerkers binnen alle functieniveaus die in loondienst (dus geen uitzendkrachten en stagiaires) zijn bij een zorginstelling om in de maand juni een vragenlijst in te vullen. Dit zal naar schatting 15 minuten duren.

Hoe ik omga met de gegevens? Uiteraard waarborg ik de privacy bij deelname aan dit onderzoek. De vragenlijsten verwerk ik anoniem en de gegevens worden beveiligd via internet verstuurd.

Wat u ervoor terugkrijgt? Op het moment dat een representatief aantal werknemers binnen een organisatie de vragenlijst invult, ontvangt u een individuele, publieksvriendelijke rapportage met een samenvatting van de resultaten binnen uw organisatie. Alle hulp is gewenst dus mocht alleen u of uw team een vragenlijst in willen vullen ben ik daar al heel erg mee geholpen!

Ik hoop dat u bereid bent aan mijn onderzoek mee te werken!

Geef een reactie