Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Medische Apps iPhone, iPad, Andriod of windows mobile

Gisteren is er in de Arts en Auto een artikel verschenen over medisch apps voor je smartphone. Zeer leuk artikel waarvoor de auteur mij kort heeft geïnterviewd. lees het hier
[UPDATE] Sinds de publicatie van het artikel in Arts en Auto krijg ik veel vragen over Medische Apps voor Iphone (maar ook iPad, Andriod en Windows Mobile). Ik zal met enige (on)regelmaat een bijzondere App de revue laten passeren op deze site.
De App Reviews zijn te vinden in de categorie Apps. De Apps die ik op dit moment op mijn iPad en iPhone heb staan voor de patiëntenzorg vind je hier.
Mocht u advies willen van mij of tips hebben voor een App Tweet mij dan even op @Meddr.

 

[OPMERKING/UPDATE] Er is sinds de publicatie van dit blog artikel veel veranderd in de medisch App wereld…. en omdat de vraag naar medische apps alleen maar stijgt. En ik meer en meer vragen krijg over Apps en in het bijzonder over de medische Apps heb ik een pagina op mijn privé site opgezet om te tonen wat ik in mijn dagelijkse praktijk (als SEH-arts) gebruik. De pagina vindt je hier (http://tebb.es/apps).

43 Spoedeisende Hulp afdelingen sluiten mogelijk

In spoedsituaties moeten zwangere vrouwen altijd binnen een kwartier worden geholpen door een verloskundige of een gynaecoloog. Dit is nodig om de hoge babysterfte terug te dringen, meldt de Volkskrant op basis van een rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. (VK2009)

Het rapport is nu klaar en volgens de stuurgroep kan Nederland met minder locaties voor acute verloskunde toe. Het is echter nog niet duidelijk wat dit betekent voor de complete verloskundige keten, waar ook thuisbevallingen toe behoren. Volgens het onderzoek vragen de voorstellen van de stuurgroep om meer personeel in de keten en leiden ze tot hogere kosten per bevalling. Plexus onderzocht drie scenario’s op basis van de voorstellen. In het eerste scenario blijft verloskunde op de huidige 92 locaties bestaan, en komen er meer personeel en faciliteiten. Bij scenario twee wordt de verloskundige vraag herverdeeld over 62 locaties. Het derde scenario gaat uit van het toebedelen van de meer complexe verloskunde aan 62 locaties; in de overige dertig zou dan sprake zijn van een beperkte verloskundige functie.

Nu is de overheid ook bezig met het kijken of de gehele spoedzorg met minder locatie kan volstaan. Door het invoeren van de kwaliteitscriteria voor SEH’s is de IGZ al begonnen met een eerste schifting. Volgens deze criteria moet er op een SEH altijd iemand aanwezig zijn de een ABCD benadering kan doen EN kan reanimeren volgens de ALS. Daarnaast zijn er nog een aantal criteria opgesteld waaronder voor het acute aneurisma en voor de CVA zorg. Het lijkt onwaarschijnlijk dat alle in Nederland gaan voldoen aan deze basiscriteria. Dat betekend dan ook dat de SEH’s van die ziekenhuizen die NIET voldoen gesloten worden.

Nu kwam gisteren de stuurgroep van de verloskundigen met het getal van 62 ziekenhuizen voor spoed(verloskundige)zorg. Het lijkt logisch om dit getal te koppelen aan het aantal ziekenhuizen met een volwaardige spoedeisende hulp afdeling, dat betekend dan dat er 43 spoedeisende hulp afdelingen de deuren gaan sluiten.

Oorzaak Alzheimer mogelijk gevonden

Alzheimerpatiënten kampen met eiwitafzettingen (plaques) in hun hersenen die voor een groot deel bestaan uit het eiwit APP (amyloïde precusor proteïne). Dat eiwit krijgt vaak een hoofdrol toebedeeld in het ontstaan van Alzheimer, maar de functie was onbekend. De plaques bevatten veel zink. Hoe komt dit daar?
Lees het in NRC

glucosamine, chondroitine of combinatie hiervan zinloos!

Er is een groot onderzoek in het toonaangevende tijdschrift British Medical Journal verschenen waarbij gekeken is naar de werkzaamheid en de klachten verlichting bij het gebruik van glucosamine, chondroitine en combinaties hiervan. Conclusie: het is zinloos!~

Conclusie: Compared with placebo, glucosamine, chondroitin, and their combination do not reduce joint pain or have an impact on narrowing of joint space. Health authorities and health insurers should not cover the costs of these preparations, and new prescriptions to patients who have not received treatment should be discouraged.

Betalen voor gedrag

Burgers moeten meer dan nu worden aangespoord om te breken met ongezond gedrag. Zorgverleners moeten de burger daarop aanspreken en ondersteunen, terwijl de verzekeraar kan coachen en financiële prikkels kan uitdelen. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een woensdag gepubliceerd advies aan de minister van Volksgezondheid.

Mediterraan eten gezonder voor ongeboren kind

Aanstaande moeders die in het begin van de zwangerschap veel groente, fruit, vis en plantaardige olie eten, hebben daarmee een positieve invloed op hun bloeddruk en op de groei van hun ongeboren kind. Dit concludeert Generation R-onderzoeker Sarah Timmermans.
Timmermans concentreerde zich in haar onderzoek op het voedingspatroon van de moeder rond de bevruchting en de eerste weken van de zwangerschap. Zij onderzocht verder de gezondheid van het kind tijdens de zwangerschap. Timmermans: “Zwangere vrouwen zouden in het begin van hun zwangerschap, en bij voorkeur ook in de periode voorafgaand aan de zwangerschap, actief meer informatie moeten krijgen over gezonde voeding en leefstijl. Dat zou een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van optimale omstandigheden voor alle ongeboren kinderen en hun moeders. Dit zou leiden tot minder complicaties in zwangerschappen en een betere gezondheid van de Nederlandse bevolking in de toekomst.”

Meer KCl en minder NaCl is goed voor bloeddruk

De bloeddruk van de Nederlandse bevolking kan flink verbeteren door de inname van meer kaliumzouten. Dat stellen Wageningen Universiteit (WUR) en Unilever in een gezamenlijke studie naar kaliumconsumptie in 21 landen.Het gunstige effect van kaliumzout is vergelijkbaar met het halveren van de consumptie van de ‘slechte’ natriumzouten, zoals keukenzout, menen de wetenschappers.

Hart- en vaatziekten
De kans op hart- en vaatziekten stijgt wanneer de bloeddruk hoger is. Bij bijna iedereen neemt deze toe naarmate de leeftijd vordert. Ongeveer 20 tot 30% van de bevolking heeft naar schatting een ‘gezonde’ bloeddruk.

Volgens de onderzoekers van Unilever en WUR gelden voeding en leefstijl als belangrijke factoren om de bloeddruk gezond te houden. Te veel natrium en te weinig kalium is ongunstig.

Minder doden
Eerder bleek al dat de vermindering van zout in voeding de bloeddruk verlaagt. Dit kan het aantal doden als gevolg van hart- en vaatziekten met 2.500 terugbrengen.

Meer via: Arch Int Med / VTM

7 Oktober: staking medisch specialisten

Persbericht Orde v. Medisch specialisten:

Medisch specialisten voeren op donderdag 7 oktober landelijk actie tegen de voorgestelde wetswijzigingen van demissionair minister Klink. De actie krijgt de vorm van een zondagsdienst. Volgens de Orde van Medisch Specialisten is de actie nodig om de minister van VWS ervan te overtuigen dat het doorvoeren van de wetswijzigingen grote gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden en de kwaliteit van de zorg te garanderen wil de minister de macht en verantwoordelijkheid bij de raden van bestuur van de ziekenhuizen neerleggen. Daarom heeft de minister de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) en de aanpassing van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Invoering van deze wetten zal echter leiden tot kwaliteitsverlies van de Nederlandse gezondheidszorg.

Gevolgen wetswijzigingen
Door de voorliggende plannen van de minister is niet langer de medisch specialist degene die het laatste woord heeft over de noodzakelijke behandeling, maar zal de raad van bestuur van het ziekenhuis dat worden. Een ander effect van de plannen is dat de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren in een dienstverband worden gedwongen. De minister denkt hiermee de kosten onder controle te krijgen, want door een aanpassing in de wet (Wmg) verandert de manier van declareren van medisch specialisten. Hierdoor verdwijnt de vrij gevestigd medisch specialist.

De plannen van de minister zullen zeker geen kostenbesparing opleveren, maar wel verschraling van de zorg, demotivatie en inefficiëntie. Kortom, als de plannen doorgaan dan:
• krijgen niet-professionals de uiteindelijke zeggenschap over de behandeling
• kunnen minder patiënten worden geholpen, met als gevolg wachtlijsten
• kunnen patiënten niet langer vanzelfsprekend de optimale medicatie,
diagnose of behandeling krijgen

Noodzaak acties
Medisch specialisten maken zich zorgen over de dreigende afbraak van de huidige kwaliteit van zorg. Daarom strijden zij tegen deze plannen. De Orde heeft de minister per brief gevraagd om uiterlijk 7 september jl. in overleg te treden om tot een constructieve oplossing te komen. De minister heeft op deze brief niet gereageerd. Daarom is nu besloten over te gaan tot actie.

Uitvoering zondagsdienst
Bij de uitvoering van de actie waken medisch specialisten ervoor dat patiënten zo min mogelijk nadelen ondervinden. “We zorgen er wel voor dat er meer dokters dan op een normale zondagsdienst in het ziekenhuis aanwezig zijn”, aldus Janko de Jonge, voorzitter van het Landelijk ActieComité van de Orde van medisch specialisten. “Zo kunnen we eventuele incidenten goed blijven opvangen. We willen de hinder voor patiënten zo klein mogelijk houden. Uiteraard gaat de spoedeisende hulp gewoon door. Daarnaast zullen de specialisten in de ziekenhuizen op deze dag ook juist extra patiëntgerichte activiteiten organiseren”.

Vitamine D deficient gelinkt aan hartfalen

Adults with decreased levels of serum 25-hydroxy vitamin D are significantly more likely to die from heart failure or die prematurely, compared with adults who have normal serum levels of vitamin D, results from a large analysis found. (NHANES)

Reviewed data: 13,131 individuals (6,130 men and 7,001 women) aged 35

Vitamin D deficiency was defined as having a serum level below 20 ng/mL, while vitamin D insufficiency was defined as having a serum level ranging from 20 to 29 ng/mL. Normal levels were defined as 30 ng/mL or greater.

Premature death was defined as death before age 75 years.

Results: more than 60% of African American study participants were vitamin D deficient, compared with 20% of whites and about 40% of Hispanics.

The rate of vitamin D deficiency among heart failure deaths was 37%, compared with 26% among non-heart failure–related deaths, a difference that was statistically significant.

After the researchers adjusted for age, gender, race, and baseline medical conditions, study participants with vitamin D deficiency were 3.4 times more likely to die from heart failure, compared with those who had normal vitamin D levels, while those with vitamin D insufficiency were 2 times more likely to die from heart failure, compared with those who had normal vitamin D levels. (ACEP.News)

Klink terug gevloten door rechter

Demissionair minister Ab Klink van VWS mag de ziekenhuizen volgend jaar niet korten met 549 miljoen euro. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald in een kort geding dat ondermeer de NVZ vereniging van ziekenhuizen had aangespannen. Meer via Skippr