43 Spoedeisende Hulp afdelingen sluiten mogelijk

In spoedsituaties moeten zwangere vrouwen altijd binnen een kwartier worden geholpen door een verloskundige of een gynaecoloog. Dit is nodig om de hoge babysterfte terug te dringen, meldt de Volkskrant op basis van een rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. (VK2009)

Het rapport is nu klaar en volgens de stuurgroep kan Nederland met minder locaties voor acute verloskunde toe. Het is echter nog niet duidelijk wat dit betekent voor de complete verloskundige keten, waar ook thuisbevallingen toe behoren. Volgens het onderzoek vragen de voorstellen van de stuurgroep om meer personeel in de keten en leiden ze tot hogere kosten per bevalling. Plexus onderzocht drie scenario’s op basis van de voorstellen. In het eerste scenario blijft verloskunde op de huidige 92 locaties bestaan, en komen er meer personeel en faciliteiten. Bij scenario twee wordt de verloskundige vraag herverdeeld over 62 locaties. Het derde scenario gaat uit van het toebedelen van de meer complexe verloskunde aan 62 locaties; in de overige dertig zou dan sprake zijn van een beperkte verloskundige functie.

Nu is de overheid ook bezig met het kijken of de gehele spoedzorg met minder locatie kan volstaan. Door het invoeren van de kwaliteitscriteria voor SEH’s is de IGZ al begonnen met een eerste schifting. Volgens deze criteria moet er op een SEH altijd iemand aanwezig zijn de een ABCD benadering kan doen EN kan reanimeren volgens de ALS. Daarnaast zijn er nog een aantal criteria opgesteld waaronder voor het acute aneurisma en voor de CVA zorg. Het lijkt onwaarschijnlijk dat alle in Nederland gaan voldoen aan deze basiscriteria. Dat betekend dan ook dat de SEH’s van die ziekenhuizen die NIET voldoen gesloten worden.

Nu kwam gisteren de stuurgroep van de verloskundigen met het getal van 62 ziekenhuizen voor spoed(verloskundige)zorg. Het lijkt logisch om dit getal te koppelen aan het aantal ziekenhuizen met een volwaardige spoedeisende hulp afdeling, dat betekend dan dat er 43 spoedeisende hulp afdelingen de deuren gaan sluiten.

One thought on “43 Spoedeisende Hulp afdelingen sluiten mogelijk

  1. Pingback: Schippers: minder spoedeisende hulp afdelingen is goed. | MedLog

Geef een reactie