Gezondheid kinderen afhankelijk van sociaaleconomische status

Over het algemeen is de gezondheid van kinderen in de regio Gelderland Midden goed tot zelfs heel goed. Toch zijn er ook problemen. De positie van het gezin waarin het kind opgroeit op de sociaaleconomische ladder, heeft een grote invloed op de gezondheid van het kind.

Kinderen met een lage sociaaleconomische status (SES) zijn minder gezond dan kinderen met een hoge SES. Dit blijkt uit de resultaten van een grootschalig onderzoek uitgevoerd door de GGD van Hulpverlening Gelderland Midden. Het onderzoek betrof ruim 18.000 ouders van 0 tot 12 jarige kinderen uit de zestien gemeenten van Gelderland Midden. (Lees hier het hele bericht in HoogenLaag)

Geef een reactie