Individuele begeleiding gaat uit AWBZ

Op 1 april 2003 ging een grote wijziging in van de AWBZ. Mensen met schizofrene aandoeningen en andere chronische psychiatrische aandoeningen, mensen met een verstandelijke beperking en dementerende mensen kregen het recht op begeleiding. Voor deze mensen is het van belang dat een professional een paar uur per week langs komt. Ze zijn vaak snel uit het lood geslagen: bijvoorbeeld door een verandering in hun aandoening, door een ruzietje, slecht nieuws in de familie of een brief van een instantie. Dan is een bezoek (eens per week of eens per twee weken) van een professional van belang: die voorkomt intramurale opname en verergering van (de gevolgen van) de aandoening. In Canada heten deze begeleiders case managers: met een workload van dertig van dergelijke cliënten hebben zij een volle dagtaak. Per 1 januari 2013 verdwijnt de begeleiding uit de AWBZ. Die gaat dan over naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Op zich is dat niet erg: als de begeleiding maar blijft bestaan. De adder onder het gras is evenwel: de individuele begeleiding wordt niet meer mogelijk. Alleen collectieve begeleiding in dagcentra gaat onder de WMO vallen. Dat betekent dat de genoemde mensen met busjes daar naartoe moeten en veel prikkels uit groepen krijgen. Vaak zijn ze niet meer in staat om in groepen te functioneren. Al deze informatie komt naar voren in gesprekken die ik deze week voerde met sprekers en workshopinleiders ter voorbereiding van ons AWBZ congres op 7 april. Dezer weken overleggen de VWS bewindspersonen intensief met de woordvoerders van de regerings- en gedoogpartijen. In het regeerakkoord staat al opgenomen dat de begeleiding uit de AWBZ verdwijnt. De uitwerking van dit voornemen verschijnt eind maart of begin april. De hoofdlijnen staan nu al op papier. (bron: www.unitzorginnovatie.nl)

Geef een reactie