Telegeneeskunde: einde van het ziekenhuis?

mammografie

Door clustering van expertise kunnen mortaliteit en kosten omlaag. Telegeneeskunde is een van de nieuwe mogelijkheden om dit te doen.

In de USA functioneren 43 centra voor intensive care (IC) ten behoeve van 300 ziekenhuizen met in totaal 6000 IC-bedden: dus één controlekamer zonder eigen bedden per zeven ziekenhuizen met elk gemiddeld een IC-afdeling met twintig bedden. In het IC centrum zijn continu één internist en enkele verpleegkundig specialisten aanwezig. Zij monitoren alle IC-patiënten van die gemiddeld zeven ziekenhuizen. Bij plotselinge verslechtering van de gezondheid van een patiënt waarschuwen zij artsen en verpleegkundigen op de IC en geven zij nieuwe behandelinstructies. Door de concentratie van expertise daalde de mortaliteit van de IC-patiënten bij die 300 ziekenhuizen met 20%. Ze konden vaak blijven liggen in de lokale ziekenhuizen: overplaatsing naar een groter ziekenhuis was niet nodig. De kosten van zorg daalden.

Een ander voorbeeld is het uitbesteden van radiologie.

De helft van de Amerikaanse ziekenhuizen besteed de beoordeling van echo’s, Röntgenfoto’s, CT scans en MRI’s uit aan radiologische centra buiten het eigen ziekenhuis. Daarmee is dit de belangrijkste toepassing van telezorg in de USA. Daarna volgen het op afstand beoordelen van CVA’s, het monitoren van IC-patiënten (zie bericht hierboven) en het monitoren thuis van patiënten met diabetes, hartfalen en COPD. Internationale telezorg komt op twee manieren op gang. Ten eerste hebben rijke patiënten uit olielanden e-consulten met artsen van gerenommeerde Amerikaanse ziekenhuizen. Ten tweede bieden individuele artsen hun telezorg aan patiënten aan in oorlogsgebieden zoals Rwanda en Afghanistan.

De centra buiten het eigen ziekenhuis bevinden zich ook vaak buiten het eigen land. Denk hierbij aan de telemarketeers die call centra hebben in India. Ook daar kan je radiologen inhuren… Welk ziekenhuis wordt de eerste? En welke ondernemer gaat dit oppakken?

Binnenkort: IC bewaking van uit China en Radiologie van uit India.

Lang leve globalisering!
(Bron: UMC)

[UPDATE]
Sylvia van de Lans is inspecteur van de gezondheidszorg laat via de nieuwsbrief van het Julius instituur weten dat “het Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad van de MC Groep van Loek Winters en het OLVG ook samenwerken als tele IC.”

Geef een reactie