Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Geweld op Spoedeisende hulp

Ditmaal een hulpkreet uit Zaandam… Helaas heeft elke SEH in ons land er mee te maken….
Personeel op Spoedeisende Hulp van het ZMC krijgt steeds vaker te maken met agressieve patiënten en hun familieleden. Dit jaar hebben drie mensen een rode kaart gekregen, waardoor ze het ziekenhuis niet meer in mogen. Niet voor bezoek, maar ook niet voor behandeling, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Schelden, dreigen met pistool of mes, spugen, slaan en schoppen. Het komt allemaal voor op Spoedeisende Hulp in het Zaandamse ziekenhuis. Mensen die geweld gebruiken of het personeel bedreigen komen er niet meer in bij het ZMC. Gaan patiënten minder ernstig over de schreef, dan krijgen ze een gele kaart. Volgt er een tweede gele kaart, dan is hij of zij ook niet meer welkom. Dit jaar zijn er tot dusverre acht gele kaarten uitgedeeld.
„Mensen krijgen een steeds korter lontje’’, zegt Martin Borggreve, bedrijfsleider van Spoedeisende Hulp. „Ze worden boos omdat ze vinden dat ze lang moeten wachten of omdat dat ze geen aandacht krijgen.’’
(bron Noordhollands dagblad)

Zie voor een uitgebreid verhaal Dagblad Zaanstreek van zaterdag 22 oktober

Kamer: fusiestop in de zorg!

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter een motie van Renske Leijten (SP) geschaard voor een moratorium op fusies in de zorg. Daarnaast heeft de Kamer twee moties aangenomen die de zorgverzekeraars aan banden leggen.

Met de eis tot een fusiestop staat de Kamer lijnrecht tegenover minister Schippers van Volksgezondheid, die de motie had ontraden. Volgens de minister is een moratorium te rigoureus. Zij ziet meer in een zorgspecifieke fusietoets. Daarbij ontbeert de motie volgens Schippers juridische betekenis. De minister heeft vooralsnog niet de wettelijke bevoegdheid om een fusiestop in te voeren en te handhaven. Schippers heeft te kennen gegeven niet van plan te zijn om wetgeving te ontwikkelen, die een moratorium mogelijk maakt.

Meer via Skipr

Prof. Betz krijgt prijs Vereniging tegen de Kwakzalverij

De Vlaamse arts en professor Wim Betz (68) heeft in Nederland een erepenning gekregen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Betz kon verhinderen dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport publiceerde dat positief stond tegenover homeopathie. ‘Ik strijd niet tegen alternatieve geneeskunde, ik wil alleen informeren.’ Jesse Van Regenmortel
Lees hier meer.

Artsen in Bahrein veroordeeld na het helpen van gewonden

Eind september werden twintig artsen en verplegers in Bahrein door een militaire rechtbank veroordeeld tot lange celstraffen. Volgens Amnesty omdat zij zich negatief uitlieten in de media over het hardhandig neerslaan van demonstraties in het land.

De artsen werden in maart en april 2011 gearresteerd. De meesten zaten een aantal weken incommunicado opgesloten en zouden zijn gemarteld en gedwongen verklaringen te ondertekenen.

Na beroep zal de zaak op 23 oktober opnieuw worden behandeld in een civiele rechtbank.

Volgens Amnesty International zijn de aanklachten politiek gemotiveerd, is de rechtsgang oneerlijk verlopen en zijn de gevangenen mogelijk gewetensgevangenen, die enkel en alleen gevangen zitten vanwege het vreedzaam uiten van hun mening.

Amnesty roept de autoriteiten van Bahrein op ervoor te zorgen dat er een eerlijke rechtsgang komt, met een nieuw onderzoek naar alle aanklachten, bewijs en getuigenverklaringen.

Link: Actie site

Staking Huisartsen 6 Oktober 2011 Amstersdam

Op donderdag 6 oktober is de landelijke manifestatie Huisartsenzorg zijn in Amsterdam. Reden van deze manifestatie is dat huisartsen en hun medewerkers bang zijn dat zij volgend jaar de dienstverlening aan hun patiënten moeten verminderen, omdat de minister van Volksgezondheid een bezuiniging van 20.000 euro voor iedere huisartsenpraktijk wil doorvoeren. In totaal gaat het om een bezuiniging van 132 miljoen. Huisartsen en praktijkpersoneel willen de minister en ‘politiek Den Haag’ duidelijk maken dat deze bezuiniging tot soberder zorg zal leiden.

Onder het motto “Korten maakt meer kapot…” vindt op donderdag 6 oktober 2011 in de RAI in Amsterdam een landelijke manifestatie plaats tegen de aangekondigde bezuiniging van 132 miljoen op de huisartsenzorg. Het Nederlands Huisartsen Genootschap ondersteunt de manifestatie die door de LHV is geïnitieerd.

Het NHG ondersteunt deze de manifestatie op 6 oktober actie omdat de aangekondigde bezuinigingen niet alleen randvoorwaardelijke consequenties hebben, maar ook direct de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde bedreigen.

Reactie Zorgnota
Het NHG heeft in zijn reactie op de zorgnota drie belangrijke boodschappen afgegeven als het gaat om de kwaliteit en doelmatigheid van ons vak te behouden:

1.Huisarts(enteam) zorgt het beste voor chronische patiënten
De zorg voor de patiënten met veelvoorkomende chronische aandoeningen heeft zich verplaatst van de 2e naar de 1e lijn. Deze zorg wordt nu voor verreweg het grootste deel in huisartsenpraktijk verricht en dat tegen minimaal dezelfde kwaliteit, maar met aanzienlijk minder kosten dan in het ziekenhuis. Patiënten met chronische aandoeningen zijn in de 1e lijn- dichtbij huis- het beste af. Deze ontwikkeling mag niet worden teruggedraaid.
2.Ook in de tweede lijn generiek voorschrijven
Het NHG heeft zich altijd ingezet voor het stimuleren van generiek voorschrijven via de Standaarden. Dit wordt ernstig belemmerd door het ontbreken van prikkels in de tweede lijn om ook generiek voor te schrijven. Voor kwalitatief goede en doelmatige zorg moet er sprake zijn van een voor de patiënt herkenbare continuïteit in de zorg bij het voorschrijven door de huisarts én in het ziekenhuis.
3.Poortwachterrol goed blijven vervullen
De huisarts integreert en coördineert het totaal aan medische zorg rond de patiënt en heeft de verantwoordelijkheid voor een samenhangend geheel. Dit leidt niet alleen tot grotere patiëntentevredenheid en hogere therapietrouw, maar ook doelmatiger zorg (minder laboratoriumonderzoek, consulttijd, ziekenhuisopname). Het kabinetsbeleid staat haaks op het streven naar samenhangende en doelmatige zorg. Het verminderen van het aantal verwijzingen, een grotere productie in de tweedelijn en de groei aan zelfstandige behandelcentra en themapoliklinieken maakt het voor de huisarts onmogelijk de poortwachtersfunctie goed in te blijven vullen.
Manifestatie6 oktober
De manifestatie brengt de kernwaarden van de huisartsenzorg onder de aandacht en laat zien hoe die onder druk komen te staan als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen.
Het NHG roept u op in grote getale aanwezig te zijn bij de manifestatie op 6 oktober. Meld u aan via www.kortenmaaktmeerkapot.nl .

De manifestatie is een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), in nauwe samenwerking met de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA).

(Bron: LHV)