Kamer: fusiestop in de zorg!

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter een motie van Renske Leijten (SP) geschaard voor een moratorium op fusies in de zorg. Daarnaast heeft de Kamer twee moties aangenomen die de zorgverzekeraars aan banden leggen.

Met de eis tot een fusiestop staat de Kamer lijnrecht tegenover minister Schippers van Volksgezondheid, die de motie had ontraden. Volgens de minister is een moratorium te rigoureus. Zij ziet meer in een zorgspecifieke fusietoets. Daarbij ontbeert de motie volgens Schippers juridische betekenis. De minister heeft vooralsnog niet de wettelijke bevoegdheid om een fusiestop in te voeren en te handhaven. Schippers heeft te kennen gegeven niet van plan te zijn om wetgeving te ontwikkelen, die een moratorium mogelijk maakt.

Meer via Skipr

Geef een reactie