Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

NVSHA: Eigenbijdrage voor Spoedzorg geen goed plan.

(persbericht NVSHA)

Eigen bijdrage SEH ten koste van toegang en kwaliteit

Ee?n loket en functionele bekostiging duurzamer oplossingen
De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) wijst de betaling van een eigen bijdrage op de spoedeisende hulp af. Toegankelijkheid is een kwaliteitscriterium van spoedzorg. Door een eigen bijdrage wordt de toegang verslechterd. De NVSHA ziet veel meer in functionele prestatiebekostiging en in een betere organisatie, waarbij 24 uur per dag alle vormen van spoedzorg achter e?e?n deur te vinden zijn.

Ongewenste neveneffecten
Uit onderzoek van NIVEL blijkt dat betalen voor spoedeisende hulp ook mensen afschrikt die wel acute zorg nodig hebben. Betalen leidt mogelijk tot een ongewenste ongelijkheid in toegang tot de SEH bij verschillende inkomensgroepen. Daarnaast horen veel acute vragen juist op de spoedeisende hulp thuis en niet bij de huisarts. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gebroken arm. In zo’n situatie is het juist onnodig vertragend en kostenverhogend dat mensen eerst naar de huisarts gaan.

Meer duurzame oplossingen
De achterliggende gedachte van de eigen bijdrage is dat het onterecht gebruik van de SEH daardoor zou verminderen. Voorzitter van de NVSHA Menno Gaakeer: “Nederland kent een laag SEH-bezoek-cijfer in vergelijking met andere landen. Een groot deel van de patie?nten op de SEH is verwezen door de huisarts of komt binnen naar aanleiding van 112-meldingen. Van de zogenaamde zelfverwijzers kiest de meerderheid bewust en vaak terecht voor de SEH. Het oordeel van patie?nten zelf kunnen we niet eenvoudig diskwalificeren. Daarnaast belast je met deze maatregel het personeel op de spoedposten met administratie waarvan de uitvoerbaarheid onduidelijk is.” De NVSHA ziet veel meer in een systeem waarbij alle spoedzorg achter e?e?n deur beschikbaar is. “Dus zowel de huisarts als de SEH op dezelfde plek. Op die manier kan efficie?nt gewerkt worden en blijft de toegang en daarmee de kwaliteit van spoedzorg gewaarborgd, zonder dat een rekening bij de patie?nt gelegd hoeft te worden.” Daarnaast zou functionele prestatiebekostiging, zelfde prijs voor dezelfde handeling, een veel doelmatiger maatregel zijn.

Gevolgen van 50 euro voor SEH bezoek

IN het huidige regeerakkoord staat op pagina 22 dat er 50 euro gevraagd gaat worden voor een bezoek aan de spoedeisende hulp. Kan dat zomaar? Wat zijn de gevolgen? Gaan mensen nu minder naar de spoedeisende hulp?

UIt onderzoek blijkt dat mensen dan eerder naar de huisartsenpost gaan. MAAR (!) uit het zelfde onderzoek blijkt dat bij een bedrag boven de 25 euro mensen geen hulp gaan zoeken die dat WEL hadden moeten doen… 50 euro slim? Ach, lees het onderzoek zelf maar… (NIVEL onderzoek 2,5Mb Pfd)

No-Claim Zorgverzekering goed of slecht?

VGZ heeft wederom een primeur. Waren ze al als een van de eerste verzekeringen met eigen apps op smartphones hebben ze nu de No-Claim her-uitgevonden. Dit maal op de zorgverzekering. Niet ziek geweest en niets geclaimd dan krijg je korting op je premie het volgende jaar.

http://storify.com/meddr/no-claim-zorgverzekering-goed-of-slecht

Pacemaker is te Hacken

Al geruime tijd geleden schreef ik hier en daar over de nieuwe ontwikkelingen rond de pacemakers. Het gebruik van WiFi pacemakers was toen nog niet echt nieuws waardig echter er is weer een kleine storm op het net aan de gang over de mogelijkheid om mensen te doden door op afstand (10 meter) met een laptop inteloggen op de pacemaker en vervolgens de dodelijke stroomstoot te geven… nieuwe vorm van cybercrime?

http://storify.com/meddr/pacemaker-is-te-hacken

Nieuw virus moeilijk overdraagbaar.

Saoedi-Arabië en het Verenigd Koninkrijk hebben beide een patiënt met een nieuw type coronavirus gemeld. Beide patiënten zijn in Saoedi-Arabië geweest. Eén patiënt is ernstig ziek, de andere is inmiddels overleden. Hoe besmettelijk dit virus is is onbekend, maar overdracht van mens-op-mens is vooralsnog niet aannemelijk. In Nederland zijn geen mensen ziek van dit virus. Het RIVM volgt nauwgezet de ontwikkelingen.

De twee patiënten zijn tussen juli en september ziek geworden. De eerste patiënt is afkomstig uit Saoedi-Arabië en is daar overleden. De tweede patiënt is gemeld door het Verenigd Koninkrijk. Deze heeft eerder Saoedi-Arabië en Quatar bezocht. De tweede patiënt wordt behandeld in een ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk. Vooralsnog lijkt er een link te zijn met Saoedi-Arabië.

Waarschijnlijk niet makkelijk overdraagbaar

De patiënten met het nieuwe coronavirus zijn met een tussenperiode van bijna 3 maanden ziek geworden. Daarom verwachten de autoriteiten niet dat het virus makkelijk van mens-op-mens overdraagbaar is. Zou dat wel het geval zijn, dan waren er nu waarschijnlijk er meer meldingen bekend. Op dit moment is nog zeer weinig bekend over het virus. Het Erasmus Medisch Centrum is een van de laboratoria die betrokken is bij onderzoek aan dit nieuwe coronavirus.

Symptomen

Hoe ernstig dit nieuwe coronavirus is, is tot nu toe nog onbekend. Het nieuwe coronavirus kan in ieder geval ernstige luchtwegklachten, gepaard met hoge koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsproblemen veroorzaken.

(bron:RIVM)

IZZ stimuleert het kennis delen

Zorg verbetert door successen te delen

Apeldoorn, 17 september 2012 – Vandaag lanceert Stichting IZZ het online platform www.zorgsuccessen.nl. Zorgsuccessen.nl is een initiatief waar zorginstellingen hun succesvolle nieuwe werkwijzen of programma’s met elkaar kunnen delen. Zo kunnen zorginstellingen van elkaar leren en samen de zorg in Nederland verder verbeteren. Een nieuwe werkwijze of programma wordt gekwalificeerd als ‘zorgsucces’ wanneer deze een aantoonbare bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van de zorgmedewerkers of de kwaliteit van de zorg.

Zorgsuccessen.nl als versneller van ontwikkelingen in de zorg
“We zien een toenemende zorgvraag en een dreigend personeelstekort op ons afkomen. Dit leidt tot vragen over het betaalbaar en uitvoerbaar houden van zorg. Een deel van het antwoord wordt geboden met een optimale gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers en het sneller opschalen van succesvolle vernieuwingen in de zorg. De zorg is een gemotiveerde en creatieve sector die continu op zoek is naar verbeteringen. Waar zij nog hulp bij kan gebruiken is het verspreiden en opschalen van de succesvolle nieuwe werkwijzen naar andere zorginstellingen. Met het platform Zorgsuccessen.nl en professionele begeleiding levert Stichting IZZ een bijdrage aan de informatie-uitwisseling en overdracht van succesvolle vernieuwingen,” aldus Dominique Vijverberg, Algemeen directeur Stichting IZZ.

Hoe werkt Zorgsuccessen.nl?
Via www.zorgsuccessen.nl kunnen instellingen hun initiatieven aanmelden. Online worden het doel, de scope, de succesfactoren en het resultaat van de initiatieven beschreven. Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen zo kennis delen en verbindingen leggen tussen zorginstellingen die vergelijkbare initiatieven hebben genomen. Door vermelding van de contactgegevens van de verantwoordelijke van het zorgsucces is het mogelijk direct contact op te nemen en kennis met elkaar te delen. Vervolgens zullen door Stichting IZZ jaarlijks vier tot acht zorgsuccessen professioneel begeleid worden bij overdracht naar andere zorginstellingen. Inmiddels zijn de eerste successen opgepakt voor communicatie en overdracht, waaronder initiatieven van oncologisch nazorgcentrum Intermezzo, gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo en het ziekenhuis Atrium MC.

Over Stichting IZZ
Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Het doel is zorgmedewerkers een eigen zorgverzekering te bieden en een bijdrage te leveren aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Stichting IZZ is opdrachtgever voor de IZZ Zorgverzekering; een zorgverzekering zonder winstoogmerk die is afgestemd op de behoeften van de zorgmedewerkers en op de specifieke gezondheidsrisico’s van het werken in de zorg. De IZZ Zorgverzekering is opgenomen in de belangrijkste zorg-cao’s. Bijna een half miljoen Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering bij IZZ.

Het bestuur van Stichting IZZ bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg. Aangesloten werkgeversorganisaties zijn NVZ vereniging van ziekenhuizen, GGZ Nederland, VGN, Jeugdzorg Nederland en ActiZ. Aangesloten werknemersorganisaties zijn Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ

Review: Recepten App van de Orde en VWS

Net vol verwachting de nieuwe app van de orde voor medisch specialisten gedownload. In samenwerking met VWS hebben ze een app gemaakt waarmee je eenvoudig alternatieven voor medicijnen kan vinden. Het doel is om eenvoudig een goedkoper alternatief te vinden van het medicijn dat de arts zou willen voorschrijven.

Heel mooi initiatief. Zeker in perioden van stijgende kosten.

Eens dieper naar de app kijken… Eerste scherm is een disclaimer: ze willen nergens verantwoordelijk voor zijn. En de risico van gebruik is voor de gebruiker. Dit klopt juridisch niet helemaal… Maar zie daarvoor deze blog op de digitalezorggids.nl . Eenmaal in de app kan je eenvoudig een medicijn kiezen.. Laten we augmentin 625mg voorschrijven. Nu biedt de app een alternatief aan echter de dosering van 625mg (=500 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) wordt niet gegeven… Wel lagere en hogere doseringen. Foutje? Nee het lijkt structureel… Bij Efexor 37,5mg wordt als alternatief de generische stof in 75 mg aan geboden als alternatief terwijl bij de 75mg Efexor de generische 37,5mg als alternatief gegeven wordt.

Het initiatief blijft goed maar verdient nog wel wat aanscherping en puntjes op de spreekwoordelijke i.

Download link MedicatiePrijs

Zorg in de partijprogramma’s

Op Nu.nl staat een mooie samenvatting van de AOW- en zorgplannen van de politieke partijen. Hieronder het uittreksel over de zorg.

Van de VVD moeten mensen meer zelf gaan betalen voor zorg. Het recht op het persoonsgebonden budget (pgb) wordt wettelijk vastgelegd, ziekenhuizen moeten specialiseren en alles moet uit het basispakket wat niet echt nodig is, niet werkt of waar goedkope alternatieven voor zijn.

De PvdA wil de bijdrage ggz terugdraaien, het pgb blijft behouden en er komt een inkomensafhankelijke premie voor het basispakket. Ook de eigen bijdrage en het eigen risico worden inkomensafhankelijk, het liggeld in het ziekenhuis gaat van tafel, er komt geen eigen bijdrage voor de huisarts en medisch specialisten komen in loondienst van het ziekenhuis.

De PVV is tegen verhoging van het eigen risico en liggeld in ziekenhuis, rollator blijft in het basispakket, er komen kleinere zorginstellingen en meer taken voor de huisarts. Het aantal managers in de zorg moet met een derde teruggebracht worden en verzorgingshuizen blijven behouden.

Voor het CDA blijft het pgb bestaan, de moet zorg zo veel mogelijk dicht bij huis worden geregeld, het basispakket willen zij beperken, medisch specialisten komen in dienst van het ziekenhuis en komt geen eigen bijdrage voor de huisarts.

De SP wil geen verhoging van het eigen risico, maar een forse verlaging. Zorgpremies worden inkomensafhankelijk, salarissen van bestuurders worden beperkt, zorg moet zo veel mogelijk in de buurt worden geleverd, het pgb blijft bestaan, er komen enkel nog kleinschalige verpleeghuizen en de eigen bijdrage op de ggz wordt teruggedraaid.

D66 wil meer zorg in de buurt, behoud van pgb, verhoging van het eigen risico met compensatie voor lage inkomens, betalen voor oneigenlijk gebruik van huisartsenpost en spoedeisende hulp, de rollator uit het basispakket en buitensporige honoraria van specialisten inperken.

Voor GroenLinks moet zorg inkomensafhankelijk worden gefinancierd, salarissen van specialisten inperken, meer zorg in de buurt en het behoud van pgb.

Time to share?

Het is tijd voor verandering. Er is een beweging aan het ontstaan rondom het delen van informatie. Doe mee!

Het is tijd voor verandering. Er is een beweging aan het ontstaan rondom het delen van informatie. Doe mee!

http://storify.com/meddr/time-for-share

Energie snoepjes en drankjes

Op dit moment is er in de media wederom aandacht voor het fenomeen energiedrankjes en toevoeging van caffeine (en andere producten) aan voeding om de consument het gevoel van meer energie te krijgen/hebben dan ze werkelijk bezitten.

Onderzoekers hebben al tijden geleden laten zien dat het nadelig is voor de gezondheid van mensen. (“Medlog 2008)

Is het een storm in een glas water? Nee dat denk ik niet .  Geregeld zien spoedeisende hulpen in het land jonge mensen (ook kinderen) met onverklaarbare ritme stoornissen. BIj uitvoerig praten blijkt dan geregeld dat het kind enkele blikjes van een (zeer goedkoop) energiedrankje te hebben gedronken. Het is vergelijkbaar met de Breezer rage waarbi,j zeker in het begin, veel kinderen op SEH’s kwamen omdat het een lekker zoet drankje is wat bij de ponnyclub gedronken werd…

Het lijkt mij een goed plan om de energiedrankjes net als alcohol te verkopen aan mensen boven de 18 jaar. Dit zal wel niet gaan gebeuren. Onbegrijpelijk? Maar “als je een probleem niet begrijpt dan kan het maar om twee dingen gaan: geld en seks” dus hier zal het probleem wel zijn:  het financieel gewin van verkoop aan minderjarigen te groot is…