Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Door met 51 ziekenhuizen in NL?

in de huidige plannen van het kabinet wordt uit gegaan van het terug brengen van het aantal spoedeisende hulpen met 30 procent… kan het met nog minder? Ja dat kan! Het kwaliteitsinstituut komt met een plan om terug te gaan naar 51(!) ziekenhuizen…

http://storify.com/meddr/door-met-51-ziekenhuizen-in-nl

Geen erkende SEH-artsen aan de poort.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat er op elke afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) minimaal één gekwalificeerde, KNMG-erkende SEH-arts aanwezig is. Dat staat in het dinsdag verschenen inspectierapport over de kwaliteit van de ruim negentig SEH-posten in Nederland.
De inspectie constateert dat veel SEH-arten alleen een basisopleiding voor arts hebben genoten, aangevuld met een cursus Advanced Trauma Life Support. Lang niet alle artsen hebben de volledige driejarige profielopleiding spoedeisende geneeskunde afgerond. Eigenlijk wil de IGZ dat elke afdeling over ten minste één KNMG-erkende spoedeisendehulparts beschikt, en doet een ‘beroep’ op de ziekenhuizen om ‘ernaar te streven alle SEH’s te bemannen met erkende SEH-artsen. (bron medisch contact)

De oplossing
Duidelijk punt van de inspectie… het probleem is zo eenvoudig op te lossen. Erken de geregistreerde SEH arts (KNMG) als medisch specialist en bescherm de titel SEH-arts voor deze groep. Hierdoor krijg je geen wildgroei en kan niet iedere arts op de SE Hzich SEH-arts noemen.

Extra info
Ziekenhuizen goed op weg met implementatie normen voor afdelingen spoedeisende hulp 
Spoedeisende hulp kan beter 
Nog steeds te weinig SEH-artsen

Jammer: Acute boekje en NOV app gesloten voor anderen…

Er zijn twee mooie gratis apps voor de medicus op de markt. Alle twee met een probleempje…

De NOV app (orthopeden) bevat alle richtlijnen! Chapeau!! De ander is het acute boekje van de NIV (internisten). Ook alle richtlijnen echter alle twee
Vragen om een wachtwoord en zijn zo afgesloten voor anderen die ook in de zorg werken en wat aan de richtlijnen zouden hebben.

Ik heb navraag bij de NIV (secretatiaar@niv.nl) en bij de helpdesk van de NIV gedaan waarom zij niet gewoon de app open hebben voor iedereen… Kennis is immers beter als je het deelt en dat is de enige manier om de zorg beter te maken…. Echter ik krijg geen antwoord. Ht blijft bij een maitje met als inhoud “ik ben slechts de helpdesk en kan u niet verder helpen, probeer het secretariaat” en die zwijgen als het graf…

Als het om geld te doen is vraag een (symbolische) bijdrage. €0,79 is geen probleem…

Kom op internisten en orthopeden deel je kennis. Samen gaan we de zorg beter maken! [lees ook deze blog op meddr]

[OPMERKING/UPDATE] Er is sinds de publicatie van dit blog artikel veel veranderd in de medisch App wereld…. en omdat de vraag naar medische apps alleen maar stijgt. En ik meer en meer vragen krijg over Apps en in het bijzonder over de medische Apps heb ik een pagina op mijn privé site opgezet om te tonen wat ik in mijn dagelijkse praktijk (als SEH-arts) gebruik. De pagina vindt je hier (http://tebb.es/apps).

Concentratie Spoedeisendehulpposten (Denemarken)

In 2007 bracht de Deens gezondheidsraad (www.sst.dk) een advies uit over huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH’s) en concentratie van traumafuncties. Zij stelde onder andere de norm voor van één SEH per 200.000 -400.000 inwoners. Verder bepleitte zij dat de drie traumacentra van Denemarken de leiding krijgen over alle spoedzorg. De genoemde Gezondheidsraad had draagvlak voor deze maatregelen gecreëerd door haar advies te baseren op standpunten van de medisch wetenschappelijke verenigingen. De Deense regering heeft de adviezen in 2008 en later jaren opgevolgd op één na: ze koos voor vijf regio’s en niet voor drie, omdat anders de regio Kopenhagen te veel macht zou hebben tegenover de centrale regering. In 2009 waren de adviezen gerealiseerd. Het aantal ziekenhuizen verminderde van veertig naar 25. Het aantal SEH’s werd gehalveerd. Er kwamen twee soorten SEH’s: district SEH’s hebben continue paraatheid en bieden alle zorg. Lokale SEH’s hebben een beperkte openstelling en functioneren met een beperkt zorgaanbod. In 2009 volgde nog een tweede reorganisatie. De meldkamer ambulancezorg is vanaf dat jaar onderdeel van de patiëntenzorg en niet meer onderdeel van de publieke veiligheid, lees brandweer en politie. Er is nu sprake van zorgcentrales die functioneren voor alle meldingen van spoedzorg.

Te veel zout in Brood

Eén op de vijf broden bevat te veel zout. Dat blijkt uit onderzoek van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA). De nVWA onderzocht begin 2011 het zoutgehalte van 175 broden van zowel ambachtelijke bakkers als uit de supermarkt. Opvallend: brood van de bakker was vaker te zout dan brood uit de supermarkt!

Van de broden van de warme bakker was 29% te zout, in de supermarkt was dat slechts bij 7% van de broden het geval. Overigens komen 5 van de 7 supermarktbroden die te veel zout bevatten voor rekening van een huismerk van een supermarkt.

Voor brood geldt een wettelijke maximumnorm voor keukenzout. Op initiatief van de bakkerijbranche is de norm sinds 1 juli 2009 verlaagd van maximaal 2,5% keukenzout naar maximaal 2,1% (berekend op het gedroogde brood zoals beschreven in de wet).

De bakkerijsector is met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in gesprek over verdere verlaging van het zoutgehalte in brood.
Bron: nVWA

http://storify.com/meddr/te-veel-zout-in-brood

‘extensief-resistente’ tuberculose (XDR-tbc)

De XDR-tbc-bacterie is resistent tegen tenminste twee van de meest effectieve medicijnen die bij de behandeling van MDR-tbc worden gebruikt. XDR-tbc is het gevolg van ondeskundig en onverantwoord medicijngebruik en gebrekkig toezicht daarop. Op alle continenten zijn gevallen van XDR-tbc gevonden.

http://storify.com/meddr/extensief-resistente-tuberculose-xdr-tbc

Toch betalen voor je kind na tandartsbezoek?

Een aantal zorgverzekeraars heeft een maximum vergoeding voor de mondzorg voor kinderen ingevoerd. Dit is een gevolg van de prijsstijging bij de tandartsen, welke het gevolg is van het vrijgeven van de prijzen.
Weer een gevalletje marktwerking geeft meer kosten.

http://storify.com/meddr/toch-betalen-voor-je-kind-na-tandartsbezoek

Worden wikipedia pagina’s aangepast door farmaceuten?

De farmaceutische industrie heeft de sociale media ontdekt. Is dat erg? Niet direct maar er schuilt een gevaar in. Zo zijn er berichten dat ondanks de open access pharma social media guide er meerdere farma bedrijven bezig zijn om wikipedia pagina’s aan te passen omdat ze, volgend de farma industrie, verkeerde informatie over hun product bevatten.
Dat is natuurlijk prima als het echt om fouten gaat maar wat als er negatieve onderzoeken verwijderd worden. Denk aan het verhoogde risico op hartfalen bij Voixx. Wie gaat controleren of dit gebeurt? Zolang niemand dit doet, wees op je hoede, vraag het aan een arts of lees het farmacotherapeutisch kompas voor de volledige beschrijving…

De discussie op wikipedia staat hier.