Concentratie Spoedeisendehulpposten (Denemarken)

In 2007 bracht de Deens gezondheidsraad (www.sst.dk) een advies uit over huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH’s) en concentratie van traumafuncties. Zij stelde onder andere de norm voor van één SEH per 200.000 -400.000 inwoners. Verder bepleitte zij dat de drie traumacentra van Denemarken de leiding krijgen over alle spoedzorg. De genoemde Gezondheidsraad had draagvlak voor deze maatregelen gecreëerd door haar advies te baseren op standpunten van de medisch wetenschappelijke verenigingen. De Deense regering heeft de adviezen in 2008 en later jaren opgevolgd op één na: ze koos voor vijf regio’s en niet voor drie, omdat anders de regio Kopenhagen te veel macht zou hebben tegenover de centrale regering. In 2009 waren de adviezen gerealiseerd. Het aantal ziekenhuizen verminderde van veertig naar 25. Het aantal SEH’s werd gehalveerd. Er kwamen twee soorten SEH’s: district SEH’s hebben continue paraatheid en bieden alle zorg. Lokale SEH’s hebben een beperkte openstelling en functioneren met een beperkt zorgaanbod. In 2009 volgde nog een tweede reorganisatie. De meldkamer ambulancezorg is vanaf dat jaar onderdeel van de patiëntenzorg en niet meer onderdeel van de publieke veiligheid, lees brandweer en politie. Er is nu sprake van zorgcentrales die functioneren voor alle meldingen van spoedzorg.

Geef een reactie