Geen erkende SEH-artsen aan de poort.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat er op elke afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) minimaal één gekwalificeerde, KNMG-erkende SEH-arts aanwezig is. Dat staat in het dinsdag verschenen inspectierapport over de kwaliteit van de ruim negentig SEH-posten in Nederland.
De inspectie constateert dat veel SEH-arten alleen een basisopleiding voor arts hebben genoten, aangevuld met een cursus Advanced Trauma Life Support. Lang niet alle artsen hebben de volledige driejarige profielopleiding spoedeisende geneeskunde afgerond. Eigenlijk wil de IGZ dat elke afdeling over ten minste één KNMG-erkende spoedeisendehulparts beschikt, en doet een ‘beroep’ op de ziekenhuizen om ‘ernaar te streven alle SEH’s te bemannen met erkende SEH-artsen. (bron medisch contact)

De oplossing
Duidelijk punt van de inspectie… het probleem is zo eenvoudig op te lossen. Erken de geregistreerde SEH arts (KNMG) als medisch specialist en bescherm de titel SEH-arts voor deze groep. Hierdoor krijg je geen wildgroei en kan niet iedere arts op de SE Hzich SEH-arts noemen.

Extra info
Ziekenhuizen goed op weg met implementatie normen voor afdelingen spoedeisende hulp 
Spoedeisende hulp kan beter 
Nog steeds te weinig SEH-artsen

Geef een reactie