Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

App: wondwijzer; een digitaal wond kaartje

De meesten van ons in de zorg kennen het wel. Het wondkaartje met de kleuren van de wond, zo heb je een rode wond, een gele wond en een zwarte wond. daarnaast zijn ze soms nat en soms droog… Voor alle combinaties zijn er andere wond middelen… de wond app is een uitkomst voor mensen in de wondzorg. Nadeel: overduidelijk één fabrikant die achter de app staat, dus enige voorzichtigheid is geboden.

Link naar iTunes 

 

[OPMERKING/UPDATE] Er is sinds de publicatie van dit blog artikel veel veranderd in de medisch App wereld…. en omdat de vraag naar medische apps alleen maar stijgt. En ik meer en meer vragen krijg over Apps en in het bijzonder over de medische Apps heb ik een pagina op mijn privé site opgezet om te tonen wat ik in mijn dagelijkse praktijk (als SEH-arts) gebruik. De pagina vindt je hier (http://tebb.es/osg).

 

App: Tapewijzer; leer zelf tape aanleggen.

Door preventief je enkel te tapen, heb je minder kans op sportblessures. De app Tapewijzer legt uit hoe dat moet. Nu denk je misschien: een rol verband om mijn enkel wikkelen lukt iedereen, maar Tapewijzer heeft een sportfysiotherapeut van het Sportmedisch Centrum van de KNVB ingehuurd om het voor eens en altijd goed uit te leggen. Er zijn namelijk twee methoden die je kunt gebruiken. Beide worden uitgelegd in een stappenplan met foto’s en in video’s.

Link naar itunes

 

 

[OPMERKING/UPDATE] Er is sinds de publicatie van dit blog artikel veel veranderd in de medisch App wereld…. en omdat de vraag naar medische apps alleen maar stijgt. En ik meer en meer vragen krijg over Apps en in het bijzonder over de medische Apps heb ik een pagina op mijn privé site opgezet om te tonen wat ik in mijn dagelijkse praktijk (als SEH-arts) gebruik. De pagina vindt je hier (http://tebb.es/osg).

(bron: iphoneclub)

 

 

Comazuipen: het wachten is op de eerste dode

het signaleringscentrum kindergeneeskunde presenteerde vandaag weer een schokend rapport. Er zijn wederom meer kinderen met alcoholvergiftiging opgenomen in de ziekenhuizen.

http://storify.com/meddr/comazuipen-het-wachten-is-op-de-eerste-dode

Handhygiëne te weinig nageleefd

De richtlijnen op het gebied van handhygiëne, ter voorkoming van zorggerelateerde infecties, worden te weinig nageleefd. Handhygiëne wordt beinvloed door de omgeving, het gedrag van collega’s, gewoonte en kennis van de richtlijnen. Op 25 april promoveert Vicki Erasmus, wetenschappelijk onderzoeker aan het Erasmus MC, op haar onderzoek naar handhygiënegedrag in Nederlandse ziekenhuizen.

Zorggerelateerde infecties, zoals ziekenhuisinfecties, vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Een deel van de ziekenhuisinfecties is te voorkomen door het strikt naleven van hygiënevoorschriften. Dat gebeurt te weinig, is een conclusie in het proefschrift van Vicki Erasmus, onderzoekster op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Erasmus onderzocht onder andere hoe de bestaande handhygiënerichtlijnen worden nageleefd en welke individuele en omgevingsfactoren daar een rol bij spelen. Daarnaast heeft Erasmus onderzocht hoe de naleving van de richtlijnen kan worden bevorderd. Uit een representatieve steekproef in 24 Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat de handhygiënerichtlijnen voor 20% worden nageleefd. Erasmus: “Dat houdt in dat op elke vijf voorgeschreven handenwasmomenten er slechts één keer echt wordt gewassen.”

Artsen en verpleegkundigen verschillen daarin niet. Het is vooral gewoontegedrag, maar ook het gedrag van collega’s speelt een grote rol voor verpleegkundigen. Voor artsen is het van belang dat zij voldoende kennis van de richtlijnen hebben. Daarnaast is het vaak lastig om richtlijnen na te leven, bijvoorbeeld door onhandig ingerichte kamers. Erasmus: “Naast educatie en feedback geven, is het belangrijk om aandacht te schenken aan het sociale proces, bijvoorbeeld met rolmodellen. Goede gewoontes kunnen worden bevorderd door de omgeving zo optimaal mogelijk in te richten, bijvoorbeeld door handalcohol dispensers altijd gemakkelijk voorhanden te laten zijn.”

Voorafgaand aan de promotie organiseert het Erasmus MC het symposium Infectiepreventie in de Praktijk. Vijf sprekers van verschillende disciplines vertellen over infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen. Locatie: Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, Roterdam. Aanvang 10.00 uur. Opgeven per email: a.vanbeeck@erasmusmc.nl

 

Het Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland en heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC’s. Andere UMC’s die deel uitmaken van de NFU zijn het AMC, azM, LUMC, UMCG, UMC St Radboud, UMC Utrecht en VUmc. In totaal zijn 60.000 medewerkers verbonden aan de acht UMC’s.

Roken in de zwangerschap Geeft ADHD

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op een kind met ADHD. Hoe meer de moeder rookt, hoe groter die kans is. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Gibby Koshy onder zwangeren in de Liverpoolse wijk Merseyside, waar relatief veel gerookt wordt.

Koshy onderzocht ook moeders met astma. Zij lopen een grotere kans op vroeggeboorte, en dat verhoogt weer de kans op het krijgen van kinderen met astma. Roken tijdens de zwangerschap bleek echter niet geassocieerd met astma.

Wel vond de promovendus een verband met een kleine lichaamslengte en ernstig overgewicht van het kind. Dat laatste verhoogde ook de kans op ADHD.

Proefschrift
Gibby Koshy promoveert 25 april op zijn proefschrift ‘Pregnancy smoking, child health and nutrition’.

Bron: Universiteit van Amsterdam