Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Review: Recepten App van de Orde en VWS

Net vol verwachting de nieuwe app van de orde voor medisch specialisten gedownload. In samenwerking met VWS hebben ze een app gemaakt waarmee je eenvoudig alternatieven voor medicijnen kan vinden. Het doel is om eenvoudig een goedkoper alternatief te vinden van het medicijn dat de arts zou willen voorschrijven.

Heel mooi initiatief. Zeker in perioden van stijgende kosten.

Eens dieper naar de app kijken… Eerste scherm is een disclaimer: ze willen nergens verantwoordelijk voor zijn. En de risico van gebruik is voor de gebruiker. Dit klopt juridisch niet helemaal… Maar zie daarvoor deze blog op de digitalezorggids.nl . Eenmaal in de app kan je eenvoudig een medicijn kiezen.. Laten we augmentin 625mg voorschrijven. Nu biedt de app een alternatief aan echter de dosering van 625mg (=500 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) wordt niet gegeven… Wel lagere en hogere doseringen. Foutje? Nee het lijkt structureel… Bij Efexor 37,5mg wordt als alternatief de generische stof in 75 mg aan geboden als alternatief terwijl bij de 75mg Efexor de generische 37,5mg als alternatief gegeven wordt.

Het initiatief blijft goed maar verdient nog wel wat aanscherping en puntjes op de spreekwoordelijke i.

Download link MedicatiePrijs

Zorg in de partijprogramma’s

Op Nu.nl staat een mooie samenvatting van de AOW- en zorgplannen van de politieke partijen. Hieronder het uittreksel over de zorg.

Van de VVD moeten mensen meer zelf gaan betalen voor zorg. Het recht op het persoonsgebonden budget (pgb) wordt wettelijk vastgelegd, ziekenhuizen moeten specialiseren en alles moet uit het basispakket wat niet echt nodig is, niet werkt of waar goedkope alternatieven voor zijn.

De PvdA wil de bijdrage ggz terugdraaien, het pgb blijft behouden en er komt een inkomensafhankelijke premie voor het basispakket. Ook de eigen bijdrage en het eigen risico worden inkomensafhankelijk, het liggeld in het ziekenhuis gaat van tafel, er komt geen eigen bijdrage voor de huisarts en medisch specialisten komen in loondienst van het ziekenhuis.

De PVV is tegen verhoging van het eigen risico en liggeld in ziekenhuis, rollator blijft in het basispakket, er komen kleinere zorginstellingen en meer taken voor de huisarts. Het aantal managers in de zorg moet met een derde teruggebracht worden en verzorgingshuizen blijven behouden.

Voor het CDA blijft het pgb bestaan, de moet zorg zo veel mogelijk dicht bij huis worden geregeld, het basispakket willen zij beperken, medisch specialisten komen in dienst van het ziekenhuis en komt geen eigen bijdrage voor de huisarts.

De SP wil geen verhoging van het eigen risico, maar een forse verlaging. Zorgpremies worden inkomensafhankelijk, salarissen van bestuurders worden beperkt, zorg moet zo veel mogelijk in de buurt worden geleverd, het pgb blijft bestaan, er komen enkel nog kleinschalige verpleeghuizen en de eigen bijdrage op de ggz wordt teruggedraaid.

D66 wil meer zorg in de buurt, behoud van pgb, verhoging van het eigen risico met compensatie voor lage inkomens, betalen voor oneigenlijk gebruik van huisartsenpost en spoedeisende hulp, de rollator uit het basispakket en buitensporige honoraria van specialisten inperken.

Voor GroenLinks moet zorg inkomensafhankelijk worden gefinancierd, salarissen van specialisten inperken, meer zorg in de buurt en het behoud van pgb.