Zorg in de partijprogramma’s

Op Nu.nl staat een mooie samenvatting van de AOW- en zorgplannen van de politieke partijen. Hieronder het uittreksel over de zorg.

Van de VVD moeten mensen meer zelf gaan betalen voor zorg. Het recht op het persoonsgebonden budget (pgb) wordt wettelijk vastgelegd, ziekenhuizen moeten specialiseren en alles moet uit het basispakket wat niet echt nodig is, niet werkt of waar goedkope alternatieven voor zijn.

De PvdA wil de bijdrage ggz terugdraaien, het pgb blijft behouden en er komt een inkomensafhankelijke premie voor het basispakket. Ook de eigen bijdrage en het eigen risico worden inkomensafhankelijk, het liggeld in het ziekenhuis gaat van tafel, er komt geen eigen bijdrage voor de huisarts en medisch specialisten komen in loondienst van het ziekenhuis.

De PVV is tegen verhoging van het eigen risico en liggeld in ziekenhuis, rollator blijft in het basispakket, er komen kleinere zorginstellingen en meer taken voor de huisarts. Het aantal managers in de zorg moet met een derde teruggebracht worden en verzorgingshuizen blijven behouden.

Voor het CDA blijft het pgb bestaan, de moet zorg zo veel mogelijk dicht bij huis worden geregeld, het basispakket willen zij beperken, medisch specialisten komen in dienst van het ziekenhuis en komt geen eigen bijdrage voor de huisarts.

De SP wil geen verhoging van het eigen risico, maar een forse verlaging. Zorgpremies worden inkomensafhankelijk, salarissen van bestuurders worden beperkt, zorg moet zo veel mogelijk in de buurt worden geleverd, het pgb blijft bestaan, er komen enkel nog kleinschalige verpleeghuizen en de eigen bijdrage op de ggz wordt teruggedraaid.

D66 wil meer zorg in de buurt, behoud van pgb, verhoging van het eigen risico met compensatie voor lage inkomens, betalen voor oneigenlijk gebruik van huisartsenpost en spoedeisende hulp, de rollator uit het basispakket en buitensporige honoraria van specialisten inperken.

Voor GroenLinks moet zorg inkomensafhankelijk worden gefinancierd, salarissen van specialisten inperken, meer zorg in de buurt en het behoud van pgb.

Geef een reactie