IZZ stimuleert het kennis delen

Zorg verbetert door successen te delen

Apeldoorn, 17 september 2012 – Vandaag lanceert Stichting IZZ het online platform www.zorgsuccessen.nl. Zorgsuccessen.nl is een initiatief waar zorginstellingen hun succesvolle nieuwe werkwijzen of programma’s met elkaar kunnen delen. Zo kunnen zorginstellingen van elkaar leren en samen de zorg in Nederland verder verbeteren. Een nieuwe werkwijze of programma wordt gekwalificeerd als ‘zorgsucces’ wanneer deze een aantoonbare bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van de zorgmedewerkers of de kwaliteit van de zorg.

Zorgsuccessen.nl als versneller van ontwikkelingen in de zorg
“We zien een toenemende zorgvraag en een dreigend personeelstekort op ons afkomen. Dit leidt tot vragen over het betaalbaar en uitvoerbaar houden van zorg. Een deel van het antwoord wordt geboden met een optimale gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers en het sneller opschalen van succesvolle vernieuwingen in de zorg. De zorg is een gemotiveerde en creatieve sector die continu op zoek is naar verbeteringen. Waar zij nog hulp bij kan gebruiken is het verspreiden en opschalen van de succesvolle nieuwe werkwijzen naar andere zorginstellingen. Met het platform Zorgsuccessen.nl en professionele begeleiding levert Stichting IZZ een bijdrage aan de informatie-uitwisseling en overdracht van succesvolle vernieuwingen,” aldus Dominique Vijverberg, Algemeen directeur Stichting IZZ.

Hoe werkt Zorgsuccessen.nl?
Via www.zorgsuccessen.nl kunnen instellingen hun initiatieven aanmelden. Online worden het doel, de scope, de succesfactoren en het resultaat van de initiatieven beschreven. Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen zo kennis delen en verbindingen leggen tussen zorginstellingen die vergelijkbare initiatieven hebben genomen. Door vermelding van de contactgegevens van de verantwoordelijke van het zorgsucces is het mogelijk direct contact op te nemen en kennis met elkaar te delen. Vervolgens zullen door Stichting IZZ jaarlijks vier tot acht zorgsuccessen professioneel begeleid worden bij overdracht naar andere zorginstellingen. Inmiddels zijn de eerste successen opgepakt voor communicatie en overdracht, waaronder initiatieven van oncologisch nazorgcentrum Intermezzo, gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo en het ziekenhuis Atrium MC.

Over Stichting IZZ
Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Het doel is zorgmedewerkers een eigen zorgverzekering te bieden en een bijdrage te leveren aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Stichting IZZ is opdrachtgever voor de IZZ Zorgverzekering; een zorgverzekering zonder winstoogmerk die is afgestemd op de behoeften van de zorgmedewerkers en op de specifieke gezondheidsrisico’s van het werken in de zorg. De IZZ Zorgverzekering is opgenomen in de belangrijkste zorg-cao’s. Bijna een half miljoen Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering bij IZZ.

Het bestuur van Stichting IZZ bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg. Aangesloten werkgeversorganisaties zijn NVZ vereniging van ziekenhuizen, GGZ Nederland, VGN, Jeugdzorg Nederland en ActiZ. Aangesloten werknemersorganisaties zijn Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ

Geef een reactie