NVSHA: Eigenbijdrage voor Spoedzorg geen goed plan.

(persbericht NVSHA)

Eigen bijdrage SEH ten koste van toegang en kwaliteit

Ee?n loket en functionele bekostiging duurzamer oplossingen
De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) wijst de betaling van een eigen bijdrage op de spoedeisende hulp af. Toegankelijkheid is een kwaliteitscriterium van spoedzorg. Door een eigen bijdrage wordt de toegang verslechterd. De NVSHA ziet veel meer in functionele prestatiebekostiging en in een betere organisatie, waarbij 24 uur per dag alle vormen van spoedzorg achter e?e?n deur te vinden zijn.

Ongewenste neveneffecten
Uit onderzoek van NIVEL blijkt dat betalen voor spoedeisende hulp ook mensen afschrikt die wel acute zorg nodig hebben. Betalen leidt mogelijk tot een ongewenste ongelijkheid in toegang tot de SEH bij verschillende inkomensgroepen. Daarnaast horen veel acute vragen juist op de spoedeisende hulp thuis en niet bij de huisarts. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gebroken arm. In zo’n situatie is het juist onnodig vertragend en kostenverhogend dat mensen eerst naar de huisarts gaan.

Meer duurzame oplossingen
De achterliggende gedachte van de eigen bijdrage is dat het onterecht gebruik van de SEH daardoor zou verminderen. Voorzitter van de NVSHA Menno Gaakeer: “Nederland kent een laag SEH-bezoek-cijfer in vergelijking met andere landen. Een groot deel van de patie?nten op de SEH is verwezen door de huisarts of komt binnen naar aanleiding van 112-meldingen. Van de zogenaamde zelfverwijzers kiest de meerderheid bewust en vaak terecht voor de SEH. Het oordeel van patie?nten zelf kunnen we niet eenvoudig diskwalificeren. Daarnaast belast je met deze maatregel het personeel op de spoedposten met administratie waarvan de uitvoerbaarheid onduidelijk is.” De NVSHA ziet veel meer in een systeem waarbij alle spoedzorg achter e?e?n deur beschikbaar is. “Dus zowel de huisarts als de SEH op dezelfde plek. Op die manier kan efficie?nt gewerkt worden en blijft de toegang en daarmee de kwaliteit van spoedzorg gewaarborgd, zonder dat een rekening bij de patie?nt gelegd hoeft te worden.” Daarnaast zou functionele prestatiebekostiging, zelfde prijs voor dezelfde handeling, een veel doelmatiger maatregel zijn.

Geef een reactie