Toekomst visie voor de zorg: het schietschijf-model

Drie peilers
De zorg bestaat uit drie grote peilers. We kennen de chronische zorg, de electieve zorg en de  acute zorg.
Van oudsher doet het ziekenhuis alle drie de peilers. Er komen patiënten met chronische aandoeningen, er gebeuren electieve ingrepen en er is een deel van de organisatie gericht op de acute zorg. Heel langzaam zie je in de zorg een beweging waarbij, mede onder financiële druk van de overheid, de chronische zorg zich meer en meer verplaatst naar de huisartsen. Ook voor de electieve zorg hoeft de patiënt ook niet meer in alle gevallen naar het ziekenhuis. Er zijn vele zelfstandige behandel centra (ZBC) waar ook prima orthopedie, dermatologie en oogheelkunde geleverd wordt. Maar wat is dan de plek voor het ziekenhuis? Hoe moet je concurreren met een ZBC als daar sneller zorg geleverd wordt? Als we doorgaan op de huidige weg dan loopt het ziekenhuis leeg aan de electieve en chronische kant en is de acute kant niet meer te betalen.

Als we goed kijken naar de bewegingen die al ingezet zijn ontstaat een beeld van de toekomst van de zorg. Een beeld met verplaatsing van chronische zorg naar de eerste lijn, centralisatie van complexe zorg en toename van  zelfstandige behandel centra.

Loslaten
De oplossing is het loslaten van vast geroeste aannames. De chronische zorg is niet meer in het ziekenhuis en electieve zorg verlaat meer en meer het ziekenhuis. Daarnaast is centralisatie van zorg, gedreven door onhaalbare veldnormen, een onomkeerbaar proces. Maar de lastigste is misschien wel dat ziekenhuizen hun afdeling spoedeisende hulp , de afdeling IC en personeel moeten gaan delen met andere ziekenhuizen. De complexe IC-, SEH- en OK-zorg zal verplaatsen naar High Complexe Zorg Centra (HCZC) waarin specialisten van  meerdere ziekenhuizen samen zullen werken.

Het loslaten van deze zorg geeft ruimte in de huidige ziekenhuizen voor  electieve zorg. De ziekenhuizen kunnen dan de concurrentie of samenwerking aan met de ZBC als Electieve Zorg Centra (EZC). Het Electieve Zorg Centrum kan twee vormen hebben. De eerste is het behoud van de huidige ziekenhuis structuur waarbij de hoog complexe zorg niet meer geleverd gaat worden. Zo’n centrum is gelijk aan het ZBC en kan de concurrentie aan met deze centra. Een alternatief is invoegen van de huidige ZBC’s onder het dak van het “oude” ziekenhuis.

Lastig voor te stellen?
Stel een schietschijf voor met drie ringen (zie hiernaast). De buitenste ring is de chronische zorg. Daar binnen een smallere ring voor de electieve zorg en daar in een punt voor de hightech zorg. In de buitenste ring word de chronische en dagelijkse zorg geleverd zoals dat nu ook al gebeurd door thuiszorg, wijkzorg, huisartsen, specialisten ouderen geneeskunde en de evt. buiten poli van het ziekenhuis. De patiënt heeft altijd een zorgverlener dichtbij.

Als een patiënt een probleem heeft wat niet op te lossen is in de buitenste ring van de schijf gaat de patient de schijf in. Als het probleem niet acuut is kan het naar een electief centrum (2e ring). Als er  een acute zorgvraag dan zal de patiënt naar het centrum van de schijf moeten. Zo kan de patiënt met een chronisch pijnlijke knie prima naar een Electief Zorg Centrum.

Voor alle acute zorgvragen zal de patiënt naar het HCZC moeten. Een centrum, liefst centraal in een regio van meerdere ziekenhuizen, met 24/7 huisarts- en spoedeisende zorg, hoogwaardige IC en OK zorg en een afdeling voor tijdelijke (max 48u) opname en diagnostiek.  Ook patiënten waarbij de ingrepen niet uit te voeren zijn in het EZC vanwege complexiteit of vanwege veldnormen worden behandeld in het HCZC.  Elke patiënt, met uitzondering van langdurige complexe IC zorg, zal binnen 48u  het HCZC verlaten en verder zorg krijgen in of het EZC of in de eerste ring.

Er zitten nadelen aan deze organisatie van de zorg en of het besparingen op levert zal berekend moeten worden. Maar als we goed kijken naar de bewegingen die al ingezet zijn met verplaatsing van chronische zorg naar de eerste lijn, centralisatie, veldnormen, ZBC’s etc. dan is deze visie waarschijnlijk de uitkomst.

 

Geef een reactie