Recent zat ik in de auto en hoorde en interview met één van de oprichters van de HartKliniek Nederland.

HartKliniek Nederland is een organisatie van eerstelijnscardiologie centra voor poliklinische cardiologie, geïntegreerde multidisciplinaire chronische zorg en eerstelijnsdiagnostiek met focus op patiëntveiligheid, kwaliteit, solidariteit en betaalbaarheid en toegankelijkheid. (bron: website hartkliniek)

Het interview heeft mij aan het nadenken gezet.
De hartkliniek zegt een eerstelijns functie te hebben naast de huisarts. De huisarts (maar ook patiënten zelf) kunnen contact opnemen voor een eerstelijns consult of het meekijken via een webcam consult in de spreekkamer van de huisarts. De patiënt hoeft dan niet naar het ziekenhuis. Omdat het rond om één zorgspecialisme is georganiseerd is het mogelijk om meer te stroomlijnen en meer aandacht aan de patiënt te geven.

Natuurlijk ook een keerzijde aan dit verhaal. Als alle eenvoudige cardiologie vanuit de huisarts naar dit soort centra gaat dan zal in de ziekenhuizen de ingewikkelde cardiologie gedaan worden waardoor de zorgzwaarte in die ziekenhuizen toeneemt. Daarnaast zal er in de bekostiging iets gaan scheeflopen. De DOT’s van de cardiologie zijn gemiddelde kostprijzen. Door de eenvoudige (en dus goedkope) zorg buiten het ziekenhuis te plaatsen zal de prijs van de ziekenhuis DOT niet meer kostendekkend zijn en dus gaan stijgen. Is dit een reden om niet met dit soort klinieken te starten? Volgens mij niet, het is wel een duidelijke waarschuwing aan de reguliere zorg.

De reguliere zorg moet zich niet verdediging tegen dit soort klinieken maar goed kijken en leren van wat ze doen. Ze laten heel mooi zien waar de reguliere zorg het op dit moment laat liggen. De hartkliniek springt in het gat wat de reguliere cardiologie (maar ook de rest van de ziekenhuiszorg) laten liggen. En dat is de aandacht voor de patiënt, maar ook het gebruik van moderne communicatie middelen, flexibiliteit en innovatie gerichtheid.  Ze schudden de reguliere geneeskunde wakker en laat ons zien waar wij steken laten liggen. Dus zorgondernemers van Nederland ga door met schudden en wie van u start er met de Diabeteskliniek Nederland of de Longkliniek Nederland?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *