a woman holding a bottle

In het licht van de almaar toenemende druk op de gezondheidszorg en het schrijnende tekort aan medisch personeel, is de behoefte aan vernieuwende oplossingen urgenter dan ooit. Een van de meest belovende benaderingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is de ontwikkeling van gespecialiseerde klinieken die voornamelijk draaien op basisverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, ondersteund door supervisie op afstand vanuit grotere ziekenhuizen. Dit model, mits goed geïmplementeerd, zou acute zorg dicht bij de patient kunnen garanderen.

Hoewel de meeste ziekenhuizen in Nederland nog artsen hebben om 24/7 patiënten te kunnen behandelen zien we hier ook ziekenhuizen mee worstelen. Deze ziekenhuizen, veelal aan de randen van het land ver van de Randstad, zijn niet instaat om voldoende artsen te krijgen om hun spoedeisende hulp dag en nacht te bemensen. Een deel van die ziekenhuizen kiest er dan ook voor om de spoedeisende hulp in de avond en/of nachturen te sluiten. Dit heeft consequenties voor de beschikbaarheid van zorg in deze uren.

Om te voorkomen dat patiënten grote afstanden moeten reizen zijn ‘nurse-only’ klinieken een mogelijk model voor de toekomst om basis spoedzorg dichtbij de patiënt te organiseren waarbij er assistentie en supervisie is van medisch specialisten op afstand.

De Kern van het Model

In het voorgestelde model zijn er geen artsen meer op de spoedeisende hulp van de kleine SEH’s. Verpleegkundigen leveren de acute zorg en de behandeling van patiënten met een acute zorgvraag. Dit type spoedeisende hulp zouden bemenst moeten worden door een team van basisverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, waarbij de laatstgenoemden in staat zijn om complexere medische taken uit te voeren en bepaalde vormen van medische besluitvorming op zich te nemen. Cruciaal in dit model is de supervisie en ondersteuning op afstand, verzorgd door ervaren artsen en specialisten vanuit centraal gelegen ziekenhuizen.

Een praktijkvoorbeeld zijn de ‘nurse-only’ klinieken in Australie. Indeze klinieken wordt naast basis zorg ook acute zorg geleverd. Het document van het Department of Health & Human Services beschrijft hoe ‘nurse-only’ klinieken deze acute zorg kunnen bieden, specifiek voor de beoordeling en het behandeling van pijn op de borst. Dit voorbeeld laat zien dat verpleegkundigen essentiële eerstelijns- en basis tweedelijnszorg kunnen bieden bij mogelijke acute coronaire syndromen. Tevens toont het de capaciteit van verpleegkundigen om te reageren op acute gezondheidsproblemen binnen hun bevoegdheid en de belangrijke rol die ze spelen in de toegankelijkheid van zorg.

Voordelen van het Model

 1. Verhoogde Toegankelijkheid van Zorg
  Door ‘nurse-only’ SEH’s te openen, vooral in landelijke en onderbediende gebieden, wordt de toegankelijkheid van essentiële acute zorg aanzienlijk verbeterd. Deze aanpak zorgt ervoor dat patiënten sneller toegang krijgen tot noodzakelijke medische interventies, wat bijzonder belangrijk is in levensbedreigende situaties. Verpleegkundigen spelen hierbij een cruciale rol door hun bevoegdheden en kennis toe te passen in spoedeisende situaties, waardoor essentiële zorg directer en efficiënter aan patiënten wordt geleverd.
 2. Optimalisatie van Personeelsbestand
  In het ‘nurse-only’ SEH model wordt het beschikbare medische personeel effectiever ingezet doordat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zoveel mogelijk taken op zich nemen. Dit verlicht de druk op artsen aanzienlijk, waardoor zij zich kunnen concentreren op de meest kritieke zorgbehoeften. Dit model optimaliseert de personeelsinzet binnen de SEH, waarbij de unieke vaardigheden van verpleegkundigen worden benut voor een efficiënte en effectieve patiëntenzorg.
 3. Continuïteit van Zorg en Supervisie
  Door continue supervisie op afstand in ‘nurse-only’ SEH te integreren, wordt niet alleen de kwaliteit van de zorgverlening gewaarborgd, maar wordt ook een dynamische leeromgeving voor verpleegkundigen gecreëerd. Dit bevordert hun professionele ontwikkeling en zorgt ervoor dat patiëntenzorg voldoet aan de hoogste standaarden, zelfs in afwezigheid van artsen op locatie.

De implementatie van ‘nurse-only’ klinieken, vooral in landelijke gemeenschappen, illustreert hoe deze innovatieve zorgmodellen de toegankelijkheid van zorg aanzienlijk kunnen verbeteren. Purdue University’s samenwerking met de North Central Nursing Clinics is een voorbeeld van hoe verpleegkundige klinieken essentiële gezondheidszorgdiensten bieden in gemeenschappen die anders beperkte tot geen toegang zouden hebben tot dergelijke zorg. Door verpleegkundigen als primaire zorgverleners in te zetten, worden de kloven in de gezondheidszorg effectief gedicht, vooral op plaatsen waar traditionele medische voorzieningen ontbreken of ontoereikend zijn. Dit initiatief benadrukt het potentieel van ‘nurse-only’ klinieken om de toegankelijkheid van essentiële medische zorg te vergroten, met name in onderbediende of landelijke gebieden, door zorgdiensten dichter bij de patiënt te brengen.

Uitdagingen en Implementatie

De implementatie van dit model gaat niet zonder uitdagingen. Deze omvatten technologische vereisten voor effectieve telemedicine, juridische en regelgevende kaders voor nieuwe vormen van zorgverlening, en de noodzaak van een cultuurverandering binnen de medische gemeenschap om deze nieuwe manier van werken te omarmen.

 1. Technologische Infrastructuur
  In de context van de ‘nurse-only’ SEH is het succes van supervisie op afstand sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare technologieën voor communicatie en data-uitwisseling. Dit onderstreept het belang van geavanceerde systemen die een naadloze en effectieve begeleiding van verpleegkundig personeel mogelijk maken, ongeacht hun fysieke locatie.
 2. Opleiding en Competenties
  Voor ‘nurse-only’ SEH’s is het essentieel om te investeren in de opleiding van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, zodat zij goed voorbereid zijn op hun uitgebreide rollen. Dit omvat niet alleen hun klinische vaardigheden, maar ook training in het gebruik van telemedicine-technologieën, om een effectieve en kwalitatieve zorg op afstand te waarborgen.
 3. Regelgeving en Vergoeding
  Om tot een succes te komen is het noodzakelijk om wet- en regelgeving alsook vergoedingsstructuren aan te passen. Deze aanpassingen zijn cruciaal om deze nieuwe zorgmodellen te ondersteunen en adequaat te financieren, waardoor ze duurzaam en effectief geïntegreerd kunnen worden in het bestaande zorgsysteem.

Het succes van supervisie op afstand in ‘nurse-only’ SEH’s hangt sterk af van de beschikbaarheid van betrouwbare technologische infrastructuur. Uitdagingen hierbij zijn onder meer het waarborgen van toegang tot technologie en stabiele internetverbindingen voor alle patiënten, het bieden van adequate training voor zowel zorgverleners als patiënten in het gebruik van telemedicine-technologieën, en het navigeren door regelgevings- en licentie-uitdagingen die zorgverleners kunnen tegenkomen bij het leveren van zorg op afstand. Daarnaast spelen zorgen over privacy en gegevensbeveiliging een rol, evenals de initiële investering in technologie en infrastructuur die een barrière kan vormen voor sommige zorgaanbieders.

De Toekomst Vormgeven

De transitie naar ‘nurse-only’ SEH’s met supervisie op afstand biedt een potentiële weg vooruit om de toegankelijkheid en duurzaamheid van de acute zorg te behouden in de meer landelijke randen van Nederland. Het vereist echter een gecoördineerde inspanning van zorginstellingen, overheid, technologieaanbieders en het zorgpersoneel zelf om de benodigde veranderingen te realiseren. Door samen te werken aan deze innovatieve zorgmodellen, kunnen we een toekomst creëren waarin elke patiënt, ongeacht waar ze zich bevinden, toegang heeft tot hoogwaardige acute zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.